Skip to content

Kirjoittajakutsu: Nuorten elinolot -vuosikirjaan 2022 etsitään artikkelikirjoittajia

06.04.2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Nuorisotutkimusverkosto ja valtion nuorisoneuvosto julkaisevat Nuorten elinolot -vuosikirjan marraskuussa 2022. Nuorten elinolot -vuosikirja tuottaa tietoa nuoruuden ikävaiheesta kulloinkin ajankohtaisen ilmiön näkökulmasta.

Nuorten elinolot 2022 -vuosikirja tarkastelee monitieteisesti nuoruutta tälle ajalle ominaisen poikkeuksellisuuden näkökulmasta. Nuoret poikkeustilassa -julkaisussa nuoruutta ja nuorten elinoloja lähestytään sukupolvikokemuksena covid-19 -pandemian hallitsemassa maailmassa. Poikkeustila ymmärretään nuorten ihmis- ja vuorovaikutussuhteisiin, elämänkulkuun, yhteisöihin ja instituutioihin erilaisin tavoin vaikuttavina olosuhteina ja tekijöinä.

Vuosikirjan tavoitteena on koota yhteen useamman tieteenalan tutkimusperinteistä ammentavaa tutkimusta. Teemaa voi tarkastella niin yhteiskunta-, kasvatus- tai terveystieteiden, psykologian, taloustieteiden, filosofian, kuin taiteen tai ympäristötieteiden näkökulmasta.

Kutsumme julkaisuun tutkimusartikkeleita, joissa Nuoret poikkeustilassa -ilmiötä käsitellään nuoria ja nuoruutta määrittävänä sukupolvikokemuksena esimerkiksi seuraavien näkökulmien kautta:

  • nuorten muuttuvina ja kapeutuvina, mutta toisaalta myös laajentuvina yhteisöinä, sosiaalisina suhteina ja vuorovaikutuksen mahdollisuuksina
  • kollektiivisina muistoina poikkeuksellisesta nuoruudesta
  • nuorten digitalisoituvana arkena, tiloina ja toimintaympäristöinä
  • koulunkäynnin, vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän muuttuvina käytäntöinä
  • sumeana tulevaisuutena – osallisuutena ja osattomuutena erilaisiin tulevaisuuden näkymiin.

Abstraktin viimeinen jättöpäivä on 4.6.2021.

Tutustu tarkempiin ohjeisiin

Lisätietoja

Päivi Känkänen
erikoistutkija
THL
puh. 029 524 7167
sukunimi.etunimi@thl.fi

Marjatta Kekkonen
erikoistutkija
THL
puh. 029 524 7401
sukunimi.etunimi@thl.fi