Skip to content

Kysely nuorisoalan toimijoille: Selvitys koronakriisin vaikutuksista nuorisotoimialaan

20.04.2021

Koronapandemian mukanaan tuoma poikkeustilanne on jatkunut pitkään. Mitä tänä aikana on tapahtunut nuorisotyölle ja sen eri toiminnoille?

Valtion nuorisoneuvosto on käynnistänyt selvityksen koskien koronakriisin vaikutuksia nuorisotoimialaan. Selvityksessä tarkastellaan koronakriisin vaikutuksia nuorisotyön ja -toiminnan toteuttamiseen, suunnitteluun ja varautumiseen liittyen. Selvityksen toteuttaa MDI Public Oy alihankkijanaan nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.

Selvityksessä kerätään tietoa muun muassa sähköisellä kyselyllä, johon toivotaan vastaajiksi monipuolisesti nuorisotoimialalla työskenteleviä ja toimivia henkilöitä. Vastauksia toivotaan sekä käytännön nuorisotyössä toimivilta ammattilaisilta että nuorisotyön hallinnon edustajilta.

Sähköiseen kyselyyn pääsee vastamaan täällä. Kyselyn täyttäminen ei vaadi etukäteisvalmistautumista.

Kysely on auki perjantaihin 7.5.2021 klo 16.00 saakka. Kysely on varsin laaja ja seikkaperäinen, mutta vastaamisen ei pitäisi viedä 20 minuuttia pidempään.

 

Lisätietoja selvityksen taustasta:
valtion nuorisoneuvoston vs. pääsihteeri Eija Kauniskangas
p. 050 567 2772
eija.kauniskangas@minedu.fi