Skip to content

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012–2015 vuosiarviointi 2013

04.12.2014

Lasten ja nuorten osallisuus on parantunut, kun muodolliset osallistumis- ja vaikuttamiskanavat, kuten nuorisovaltuusto- ja oppilaskuntatoiminta, ovat vakiinnuttamassa paikkansa lakimuutosten myötä, kertoo Nuoran julkaisema lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman vuosiarviointi 2013.

Nuorisolain 5 §:n mukaan valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan (Nuora) tehtävänä on arvioida vuosittain valtioneuvoston hyväksymän lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toteutumista.

Nuora hyväksyi syyskuussa 2012 lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman (Lanuke) 2012–2015 arviointisuunnitelman. Suunnitelman mukaan vuoden 2013 vuosiarvioinnin teemana on osallisuus. Keskiössä ovat kehittämisohjelman kaksi ensimmäistä strategista tavoitetta:

  • strateginen tavoite 1: Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteiskuntavastuuta kantaviksi kansalaisiksi ja
  • strateginen tavoite 2: Lapset ja nuoret voivat osallistua tasavertaisesti kulttuuri- ja liikunta- ja vapaa-ajantoimintaan.

Vuosiarvioinnin pohjana olevan arviointimateriaalien analyysin toteutti KTM Jenni Similä. Arviointimateriaaleina on käytetty keväällä 2014 ministeriöille tehtyjä kyselyjä ja haastatteluja, vuonna 2013 opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista Lanuke-rahoitusta saaneille hankkeille tehtyä kyselyä, nuorten hyvinvointi-indikaattoritietoa sekä muuta tutkimustietoa.

Arviointiraporttiin voit tutustua täällä.