Skip to content

Luova kunta osallistaa, on keskusteleva ja avoin

14.06.2016

Maija ja MatiasPerjantaina 20.5. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ja valtionvarainministeriö järjestivät yhteistyössä Nuorten vaikuttajien huipputapaamisen Helsingissä Scandic Marinan kongressikeskuksessa. Verkostoitumisen, paneelikeskustelujen sekä erilaisten puheenvuorojen lisäksi oli nuorilla ohjelmassa erilaisia työryhmiä sekä tulevaisuuden kunnan että sote- ja maakuntauudistuksen aihepiireistä. Turkulainen nuorisovaltuutettu Maija Maunu ja Nokian nuorisovaltuuston sihteeri Matias Välimäki johtivat työryhmää, joka kantoi nimeä Luova kunta, ja hakivat yhdessä työryhmään osallistuvien nuorisovaltuutettujen kanssa vastauksia kysymyksiin siitä, kuinka kuntaa voidaan johtaa luovemmin, avoimemmin ja osallistavammin.

Työryhmään osallistuvat nuoret saivat etukäteen omissa nuorisovaltuustoissaan käsiteltäväkseen ennakkotehtäviä, joiden pohjalta työryhmän runko rakennettiin. Alkuun työryhmän puheenjohtajana toiminut Maija kertasi Tulevaisuuden kunta -hankkeen idean ja avasi hieman omia ajatuksiaan aiheesta: ”Luova kunta on osallistava, innovatiivinen, tapahtumarikas sekä esteetön. Kunnan päättäjiin tulee olla helppoa ottaa yhteyttä ja kunnassa huomioidaan kaikki yhteiskuntaryhmät.”

Konkretian tasolle päästiin, kun suuri työryhmä jaettiin pienryhmiin keskustelemaan, nostamaan esille ideoita ja huolenaiheita sekä jakamaan ajatuksia.

Pienryhmissä keskusteltiin ennakkotehtävien pohjalta ja valittiin keskustelussa esille nousseista ideoista ryhmän jäsenten mielestä tärkein. Tällaisia ideoita olivat muun muassa peruspalveluiden ylläpitäminen ja enemmän kommunikointia kuntalaisten ja virkamiesten välille. Lopuksi jokainen sai kommentoida ryhmien ajatuksia lapuilla anonyymisti ja kävimme loppuun keskustelua esille nousseista ajatuksista.

Kantava teema työryhmän keskustelujen aikana oli tiedottaminen. Työryhmässä mukana olleet nuoret painottivat, että kunnan tulee lisätä tiedottamista joka sektorilla. Tiedottamisen tulisi myös olla kuntalaiset tavoittavaa ja mahdollisimman avointa. Osa kannatti erityisesti sosiaalista mediaa tiedottamisen apuvälineenä, kun taas toiset kannattivat perinteisissä tavoissa pysymistä, kuten kuntien nettisivuilla tiedottamista. “Parantamalla tiedotusta ja madaltamalla kynnystä tutustua päätöksentekoon liittyviin asiakirjoihin kehitetään kuntaa avoimemmaksi,” Matias pohtii.

Tiedotus-aiheisen keskustelun aikana esiin tuli useassa eri nuorisovaltuustossa mietittyjä ideoita tiedotuksen parantamiseksi. Kunnan tämänhetkisestä tilanteesta riippuen kysyntää olisi keskusteluhenkisille tiedotustilaisuuksille, kokousten livestreamaukselle sekä helppokäyttöiselle asiakirjat ja kysymyspalstan sisältävälle puhelinsovellukselle, jolla voitaisiin myös seurata meneillään olevia kokouksia kotoa reaaliajassa. Mielipiteitä puolesta ja vastaan aiheuttanut idea sovelluksesta koettiin uudenaikaiseksi, mutta monimutkaiseksi, helpottavaksi sekä mielenkiintoiseksi. Puhelinsovelluksen ehdotettiin sisältävän valvottu keskustelupalsta ja kysymysten lähetysmahdollisuus kunnanvaltuuston kokouksiin, joita myös pystyttäisiin seuraamaan sovelluksen kautta.

Nuorten osallistamista ja innostamista päätöksentekoon toivottiin jo varhaisessa vaiheessa, sillä harva yläkoululainen tai toisen asteen opiskelija on aktiivinen kunnan päätöksentekoon liittyvässä toiminnassa oma-aloitteisesti. Nuorisotoimelta, kouluilta ja erityisesti yhteiskuntaopin kurssien opettajilta toivottiin aktiivisuutta ja intoa järjestää tutustumista kunnan hallintorakenteisiin ja päätöksentekomenetelmiin, jotta nuoret saisivat kuvan siitä, mitä kaupungintalon sisällä oikeasti tapahtuu. Nuorista ei kasvateta kuntalaisia vain kirjoja pänttäämällä, vaan aktiivisuuteen ja oikeaan toimintaan on näytettävä mallia nuoresta lähtien. Lukioissa mahdollinen Aktiivinen kansalainen -kurssi on loistava esimerkki nuorten innostamisesta aktiivisuuteen ja sen suorittamista voitaisiin suositella kaikille.

Kokonaisuudessaan Luova kunta -työpaja sekä itse tapahtuma olivat todella onnistuneita! Pitkään päivään sisältyi paljon muutakin mielenkiintoista ohjelmaa ja upeita vierailijoita. Nuoret pääsivät todella kertomaan mielipiteensä asioista ja toivomme, että näitä tapahtumia järjestetään jatkossakin. Kunnatkin voisivat ottaa valtakunnalliselta tasolta mallia ja lisätä nuorten osallisuutta esimerkiksi myöntämällä heille lautakunta- ja valtuustopaikkoja.

 

Hyvää kesää kaikille!

Maija Maunu, Turun nuorisovaltuuston jäsen ja
Matias Välimäki, Nokian nuorisovaltuuston sihteeri