Skip to content

Mitä kysytään nuorilta työelämästä ja yrittäjyydestä?

03.04.2018

Vuosittain julkaistavan Nuorisobarometri mittaa suomalaisten 15-29-vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita. Nuorisobarometri tarttuu nuorten kannalta ajankohtaisiin aiheisiin toistaen joitain tutkimuskysymyksiä säännöllisesti. Vuoden 2019 Nuorisobarometrin teemaksi valikoitui nuorten ehdotusten joukosta työelämä ja yrittäjyys.

Mitä nuorilta pitäisi kysyä teemaan liittyen? Ehdota kysymyksiä Nuorisobarometriin 23.4. mennessä. https://www.webropolsurveys.com/S/FF7C80D0C68ADD5B.par

Aikaisemmat Nuorisobarometri ovat luettavissa http://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri/