Skip to content

Nuora selvittää nuorten kokemuksia yhdenvertaisuuden toteutumisesta – asiantuntijoiden panosta kaivataan!

02.09.2013

Nuora on valinnut vuoden 2014 Nuorisobarometrin teemaksi yhdenvertaisuuden. Nuorten arvoja ja asenteita mittaavan Nuorisobarometrin aineisto kootaan edellisvuosien tapaan puhelinhaastatteluilla, joissa käytettävää kyselylomaketta ollaan parhaillaan alkamassa työstää.

Vuoden 2014 Nuorisobarometrissa pyritään selvittämään mahdollisimman laajasti erilaisia syrjintäkokemuksia. Tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, millaista ja mihin perustuvaa syrjintää suomalaisnuoret joutuvat kohtaamaan, missä ja kenen toimesta. Lisäksi tarkoitus on kartoittaa myös sitä, millaista tukea syrjintää kokeneet ovat saaneet syrjinnästä selviytymiseen.

Yhdenvertaisuus on kuitenkin laaja käsite ja tarkoittaa muutakin kuin syrjimättömyyttä. Jotta Nuorisobarometriin saataisiin mukaan mahdollisimman useita eri yhdenvertaisuuden osa-alueita, Nuora haluaa hyödyntää lomaketta laatiessaan eri tahoja edustavia ulkopuolisia asiantuntijoita. Lomakkeen laatimiseen osallistuvaan työryhmään on kutsuttu yhdenvertaisuusasioihin perehtyneitä tutkijoita, virkamiehiä ja järjestötoimijoita.

Asiantuntijaryhmään otetaan mielellään vielä lisää jäseniä. Yhteydenotot 16.9. mennessä: satu.tuomikorpi@minedu.fi.