Skip to content

Nuoran lanuke-oppaita edelleen saatavilla

07.08.2013

Valtioneuvoston nuorisopoliittiset tavoitteet on määritelty hallituskauden alussa hyväksytyssä lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmassa (lanuke). Tukeakseen lanuken toteutumista Nuora on laatinut ohjelmasta kaksi helppolukuista tiivistelmää.

Nuorille suunnattu Sinulla on oikeus – vaadi sen toteuttamista! pyrkii tekemään kohderyhmänsä tietoiseksi siitä, mitä oikeuksia lanuke tuo nuorille. Julkaisun näkökulmana on erityisesti nuorten toiminta ja asema paikallistasolla heidän omissa lähiympäristöissään, kuten kunnissa, kouluissa ja harrastuksissa.

Kuntapäättäjille suunnattu Nuorisotalkoot! tarjoaa käytännönläheisiä ohjeita nuorten elinolojen parantamiseen kunnissa. Julkaisuun sisältyy nuorisotalkoisiin osallistuvan kunnanvaltuutetun tehtävälista, jota seuraamalla jokainen suomalainen kunnanvaltuutettu voi omalta osaltaan varmistaa lanuken toteutumista omassa kunnassaan.

Molemmat julkaisut on saatavilla sekä suomen- että ruotsinkielisinä. Sähköiset versiot ovat ladattavissa näiltä verkkosivuilta ja painettuja kappaleita voi tiedustella osoitteesta kirsi.autio(a)minedu.fi.