Skip to content

Oikeus omaan nimeen ja kehoon: transnuoret matkalla näkyvämmiksi

30.09.2013

Parikymppiset suomalaiset sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret laativat vuonna 2010 vision ”Muu, mikä?” Siinä he kertovat, millaisessa yhteiskunnassa haluavat elää vuonna 2020.  Visio syntyi transnuorten leirillä, joka toteutettiin kansainvälisen yhteistyön asiantuntijakeskuksen CIMOn kautta EU:n Youth in Action -rahoituksella.

Nuoret kirjoittavat alkusanoissa näin: ”Sukupuolivähemmistönuoret ovat monilta osin ikätovereitaan heikommassa asemassa. Tuki vanhemmilta ja muulta lähipiiriltä voi puuttua  kokonaan ja nuori voi itse joutua ottamaan valistajan ja tukijan roolin. Sukupuolivähemmistöjen kohtaamiseen tarvittavaa ammattitaitoa on hankala löytää. Teimme agendan vaikuttaaksemme näihin ongelmiin ja tehdäksemme niistä näkyviä.”

Sukupuolimuoteista ulos pursuavat nuoret tarttuivat siis itse toimeen. Mitä he haluavat? Vision luvut on otsikoitu Oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, Oikeus tietoon, Oikeus itsemäärittelyyn, Oikeus määrätä ja päättää omasta kehosta, Lähipiirin oikeus tukeen, Oikeus positiiviseen erityiskohteluun, Oikeus seksuaalisuuteen, Oikeus mielenterveyspalveluihin, Oikeus asialliseen ja asiantuntevaan palveluun ja Lailla turvattu elämä yhteiskunnan tasavertaisena jäsenenä.

Otsikot kertovat karua kieltään siitä, missä mättää. Syrjintä on tavallista ja asiallista tietoa on niukasti. Monen nuoren oma sukupuolen ja kehon kokemus tulee torjutuksi. Jos tukea ei tule lähipiiristä ja yhteiskunta ei näe, voimavaroja menee itsen kannatteluun ja olemassaolon oikeutuksen vaatimiseen. Samalla oman identiteetin löytäminen voi olla mahtava kokemus, ja läheisten tuki parhaimmillaan lujittaa perheen tai kaveripiirin yhteenkuuluvuutta.

Sukupuolen moninaisuuteen ollaan pikku hiljaa heräämässä virallisilla tahoilla. Avarampi sukupuolen käsite on tulossa niin peruskoulun opetussuunnitelmaan kuin seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmaan. Ratkaisevaa on, mitä tapahtuu nuorten arjessa: kotona, koulussa, nutalla, treeneissä, armeijassa. Hyvä kierre syntyy pienistä teoista: jokaisen kutsumisesta sillä nimellä kuin hän toivoo, unisex-vessoista, kuuntelemisesta oletusten sijaan. Tärkeää ovat luottamus ja nähdyksi tuleminen sekä mahdollisuus vaikuttaa elämäänsä ja ympäristöönsä.

Seta ja Nuorisotutkimusverkosto järjestävät yhdessä Ruotsin Ungdomsstyrelsenin ja RFSL Ungdom -nuorisojärjestön kanssa Hanasaaressa 7.-8.11. seminaarin Mitä sateenkaarinuorille kuuluu. Tapahtumassa pureudutaan trans-, bi-, lesbo- ja homonuorten ja intersukupuolisten nuorten kokemuksiin ja siihen, miten kaikkien hlbtiq-nuorten osallisuus ja hyvinvointi voivat toteutua. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistönuoret nostetaan ensimmäistä kertaa Suomessa näin laajasti ja näkyvästi esiin. Tapahtumassa julkistetaan Hyvinvoiva sateenkaarinuori -kyselytutkimuksen raportti, joka tarjoaa uutta tietoa suomalaisten sateenkaarinuorten kokemuksista.

Kaikille avoimeen, kaksikieliseen seminaariin voi ilmoittautua 20.10. mennessä Hanasaaren verkkosivujen ohjelmakalenterin kautta. Tervetuloa!

 

Aija Salo

Kirjoittaja on Setan pääsihteeri ja Nuoran jäsen

ps. Vielä muutama linkki, jos haluat tietää lisää!

Setan video Moninaisuus on meissä – seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus nuorten elämässä (suomenkielinen puhe, ruotsin- ja englanninkielinen tekstitys)

Normi nurin! / Bryt Normen! -kampanja (Seta, SAKKI, Finlands svenska skolungdomsförbundet ja Suomen lukiolaisten liitto)

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja tasa-arvovaltuutetun tuore suositus opinto- ja tutkintotodistusten antamisesta sukupuoltaan korjaaville uusilla henkilötiedoilla