Skip to content

Nuorten yrittäjyyshalukkuus kasvussa

21.05.2015

Yrittäjyysgraafi

Kun yrittäjyyshalukkuutta mitataan aikomuksina ryhtyä yrittäjäksi seuraavan kolmen vuoden aikana, tuoreimman GEM-tutkimuksen (Global Enterpreneurship Monitor) tuloksista ilmenee, että suomalaisten nuorten, 18–24-vuotiaiden, keskuudessa 13,4 prosentilla on halukkuutta ryhtyä yrittäjäksi. Osuus on aiempaa korkeampi, ja esimerkiksi vuonna 2007 vastaava osuus oli vajaa 7 prosenttia.

Suomessa on noin 50 000 nuoren (15-34-vuotiaiden) omistamaa yritystä, mikä tarkoittaa 19% maamme kaikista yrityksistä.

Nuorten yrittäjyyttä tuetaan monipuolisella yrittäjyyskasvatuksella ja mm. Nuori Yrittäjyys ry on siinä tärkeä toimija.

YHTEISISTÄ VAHVUUKSISTA SYNTYI TOIMIVA YRITYS

Heidi Jalonen, Nuori Yrittäjyys ry

Sofia Järvinen, Anniina Rytkönen, Iina Korhonen ja An Cong Etelä-Tapiolan lukiosta Espoosta valitsivat koulunsa kurssitarjottimelta valinnaisen NY Vuosi yrittäjänä -kurssin, sillä he halusivat tehdä jotakin konkreettista osana lukio-opintojaan. Kurssin alussa tytöt heittivät ilmoille monta eri yritysideaa, mutta lopulta yhteiset vahvuudet ja aiempi kokemus ratkaisivat liikeidean perustettavalle yritykselle.

Vuosi yrittäjänä -kurssin aikana paremmin toisiinsa tutustuneet Sofia, Anniina, Iina ja An totesivat englannin olevan heille kaikille vahva kieli. Kaikilla oli myös ennalta kokemusta lapsista, joten vahvuudet päätettiin yhdistää yritykseksi, joka tarjoaisi englannin kielen opetusta 1.–2.-luokkalaisille. Yrityksen nimeksi tuli Anglomania NY. Yrityksen perustaminen yhteisten taitojen ja vahvuuksien varaan osoittautui menestyksekkääksi strategiaksi, sillä tyttöjen kielikerhosta tuli menestys ja se myös palkittiin sekä Uudenmaan aluemessuilla että koko Vuosi yrittäjänä -ohjelman kansallisessa Uskalla Yrittää -finaalissa parhaana palveluna.

Paljon työtä ja palkitsevaa palautetta

Sofian, Anniinan, Iinan ja Anin yritystoiminta kehittyi sitä mukaa, kun Nuori Yrittäjyys ry:n koordinoima Vuosi yrittäjänä -ohjelma eteni.

– Vuosi yrittäjänä -ohjelman tehtävät ja erilaiset kilpailut auttoivat meitä kehittämään toimintaamme. Tehtävät, kilpailuvalmistelut ja ohjelmaan kuuluvat messut vaativat aika paljon aikaa ja työtä, mutta ne olivat myös hauskoja ja palkitsevia ja kirkastivat omaa liikeideaamme, Anglomania NY:n tytöt kertovat.

Palkitsevaa nuorille yrittäjille on ollut myös nähdä oman työn tulos kielikerhoissa käyneiden lasten kielitaidon kehittymisenä. Tytöt ehtivät vetää lukuvuoden aikana neljä kerhoa, jotka kokoontuivat yhteensä viisi tai kuusi kertaa tunniksi ja vartiksi kerrallaan. Lapsia yhteen kerhoon otettiin enintään kymmenen, jotta opetus pysyisi henkilökohtaisena.

– Ensimmäisen kielikerhon jälkeen kerholaisten vanhemmilta tuli heti tilausta jatkokerholle. Toinen kerhomme olikin jatkoryhmä ensimmäiselle kerholle. Olemme opettaneet englantia Anniinan tekemän vihkosen pohjalta ja lisänneet mukaan erilaisia toiminnallisia ja osallistavia oppimismuotoja kuten pelejä, leikkejä ja lauluja. Lapset ovat olleet innoissaan, nuoret yrittäjät kertovat.

NY-vuosi opettanut oma-aloitteisuutta ja itsevarmuutta

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa opettajat eivät määrää, mitä oppilaiden täytyy tehdä. Nuoret saavat itse päättää, millaisen yrityksen he haluavat perustaa. Anglomania NY:n tyttöjen mukaan kurssi onkin opettanut erityisesti omatoimista työskentelyä, oma-aloitteisuutta ja itsevarmuutta.

– Meidän on itse pitänyt ottaa yhteyttä alakoulujen rehtoreihin ja markkinoida kielikerhoamme heille. NY-vuoden aikana olemme tajunneet markkinoinnin tärkeyden – hyväkään yritysidea ei myy itse itseään!

Sofia, Anniina, Iina ja An ovat oppineet NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa myös esiintymistaitoja, sillä he ovat esitelleet yritystään paitsi ohjelmaan kuuluvilla messuilla, myös omalla koulullaan niin japanilaisille vieraille kuin Alexander Stubbillekin. Pääministerin lisäksi tytöt ovat päässeet tapaamaan ohjelman kautta monia muita NY-yrittäjiä ja laajentaneet näin omia henkilökohtaisia verkostojaan. Lisäksi tytöt sanovat tajunneensa NY-vuoden aikana, että he voivat itse vaikuttaa asioihin.

– Minulle on tullut varmempi fiilis siitä, että maailmaa voi muuttaa, Sofia sanoo.

Muita NY Vuosi yrittäjänä -kurssia harkitsevia lukiolaisia Anglomania NY:n tytöt rohkaisevat ottamaan kurssin. Kurssilla saa kokeilla yrittäjyyttä riskittömässä ympäristössä ja tyttöjen mukaan se on murtanut heidän ennakkovaikutelmansa yrittäjyydestä.

Yrittäjyyttä myös NY-vuoden jälkeen

Vaikka NY-yritykset lakkautetaankin lukuvuoden päättyessä, Sofia, Anniina, Iina ja An sanovat harkitsevansa kielikerhon jatkamista vielä kesän jälkeen. Kokemuksistaan viisastuneina he aikovat aloittaa kerhon markkinoinnin heti koulujen alkaessa, kun lasten harrastuksia ei ole vielä lyöty lukkoon koko lukuvuodelle. Ainakin Anniina aikoo jatkaa yrittäjänä myös kielikerhon ulkopuolella.

– Minulla on pää täynnä uusia yritysideoita ja aionkin osallistua kurssille taas ensi vuonna ja perustaa uuden yrityksen, Anniina sanoo.

Myös työnantajat ovat olleet kiinnostuneita nuorten yrittäjyydestä. Iina haki Linnanmäen huvipuistoon kesätöihin ja mainitsi hakemuksessaan NY-yrityksensä.

– Haastattelijat olivat tosi kiinnostuneita NY-yrityksestäni ja Vuosi yrittäjänä -kurssista ja kyselivät niistä paljon. NY-kokemukseni saattoi auttoi työpaikan saamisessa, Lintsiltä koko kesäksi töitä saanut Iina sanoo.

Nuori Yrittäjyys ry

Nuori Yrittäjyys (NY) vahvistaa 7–25-vuotiaiden nuorten yrittäjyysasennetta, työelämävalmiuksia ja taloudenhallintaa – tekemällä oppien. NY Yrittäjyyskasvatuksen polku on opinto-ohjelmien kokonaisuus, joka tarjoaa käytännönläheisiä yrittäjyys- ja kuluttajakasvatuksen malleja koulujen ja oppilaitosten käyttöön. NY-ohjelmat tukevat opetusta eri kouluasteilla opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Tekemällä oppimiseen perustuva toiminta vahvistaa myös konkreettisesti nuorten ja elinkeinoelämän yhteistyötä. NY on voittoa tavoittelematon yhdistys, ja se kuuluu kansainväliseen kattojärjestöön Junior Achievement Worldwideen. Suomessa NY-toiminta alkoi vuonna 1995.

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma

Osana koulun opetusta toteutettavassa NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa yläkoulun oppilaat ja toisen asteen opiskelijat perustavat oikealla rahalla toimivan miniyrityksen. Nuoret saavat oma-aloitteisesti suunnitella yrityksensä liikeidean ja toteuttaa yritystoimintaa lukuvuoden ajan. NY-yritys tarjoaa nuorille oppimisympäristön, jossa nuoret oppivat työelämätaitoja, yrittäjämäistä asennetta ja taloudenhallintaa jo kouluaikana ja pääsevät hyödyntämään opittuja taitoja käytännössä. Tänä lukuvuonna NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma on ollut suositumpi kuin koskaan aiemmin: ohjelmassa on mukana yli 4 000 nuorta ja NY-yrityksiä on perustettu 1 500