Skip to content

Nuorisoneuvosto pyytää tarjouksia koronakriisin vaikutuksia nuorisotoimialaan koskevasta selvityksestä

18.11.2020

Nuorisoneuvosto teettää kevään 2021 aikana selvityksen koronakriin vaikutuksista eri nuorisotyön ja -toiminnan muotoihin. Selvityksen tavoitteena on tarkastella kriisin vaikutuksia nuorten kanssa toimivien näkökulmasta.

Keväällä 2020 maailmanlaajuisesti puhjennut COVID-19 pandemia ja siitä johtuneet poikkeusolot ja rajoitukset vaikuttivat monin tavoin nuorisotoimialaan. Nuorille suunnatut palvelut ja harrastustoiminta perustuvat paljolti sosiaalisiin kontakteihin, joita jouduttiin nyt välttämään. Nuorisotyön joustavuus sekä nopea reagointikyky mahdollistivat toiminnan ripeän siirtymisen verkkoon. Poikkeusajasta huolimatta pystyttiin kehittämään uusia toimintatapoja sekä tarjoamaan nuorille tukea ja toimintaa. Toisaalta myös monet toiminnot olivat tauolla.

Pandemia ja siitä johtuvat rajoitukset ovat vaikuttaneet nuorten hyvinvointiin, kuten oppimistuloksiin, mielenterveyteen, työllisyyteen ja ystävyyssuhteisiin. Nuorisotoimialan tarjoamille palveluille ja -toiminnoille olisi monin paikoin entistä suurempi tarve. Edessä onkin akuutin kriisin jälkeinen jälleenrakennus, jolla pyritään paikkaamaan syntyneitä aukkoja.

Nuorisoneuvosto pyytää tarjouksia koronakriisin vaikutuksia nuorisotoimialaan koskevasta selvitystyöstä. Tarjouspyyntö liitteineen löytyy julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmasta.
Tarjouksen viimeinen jättöpäivä on 6.12.2020 klo 16.