Skip to content

Nuorten elinolot -vuosikirja 2020 julkaistu

10.11.2020

Nuorten perheet ja läheissuhteet – Nuorten elinolot -vuosikirja 2020 on julkaistu.

Nuorisotutkimusseuran sivuilla olevan tiedotteen mukaan nuoret aikuiset kokevat perhe-elämän ja vapaa-ajan yhdistämisen haasteellisena, ja nuoret aikuiset asuvat yhä useammin yksin.

Vuosikirja tuo esiin nuorten perhesuhteiden moninaisuuden ja perheen määrittelyn haasteita. Teoksessa perheiden merkityksiä tarkastellaan lasten ja nuorten sekä nuorten äitien näkökulmista. Äänen saavat esimerkiksi adoptoidut ja eroperheiden lapset, jotka vuoroasuvat molempien vanhempien luona. ”Perheen määritelmät ja kokemukset perheestä eivät aina vastaa tilastoinnissa käytettyjä perhemääritelmiä”, vuosikirjan toimittajat Tiina Valkendorff ja Ella Sihvonen korostavat.

Nuorten elinolot -vuosikirjassa tarkastellaan nuorten perheitä ja läheissuhteita nuorisotutkimuksen ja perhetutkimuksen näkökulmista. Vuosikirja koostuu perhetyyppien muutoksia, nuorten perheitä ja syntyvyyttä kuvaavasta tilasto-osuudesta sekä kahdeksasta empiirisestä artikkelista ja johdantoluvusta.

Vuosikirjan ovat tuottaneet yhdessä Nuorisotutkimusverkosto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja valtion nuorisoneuvosto, ja se on järjestyksessä 13. Nuorten elinolot -vuosikirja.

Voit tutustuatäältä.