Skip to content

Nuorisotyö raiteilla

03.05.2016

ntr-logollaNuorisotyötä on siirretty yhä enemmän sinne missä nuoret ovat, sinne missä nuoret liikkuvat ja sinne missä nuoret viettävät vapaa-aikaansa. Pääkaupunkiseudulla näitä paikkoja on lisääntyvässä määrin asemanseudut ja junat. Kehäradan aukeaminen on lisännyt ja helpottanut liikkumista sekä tarjonnut uusia kokoontumismahdollisuuksia asemien keskeisten sijaintien vuoksi.

Syyskuussa 2015 pääkaupunkiseudun raideliikenteessä aloitti Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Nuorisotyö raiteilla – hanke. Nuorisotyön ammattilaiset liikkuvat kehäradalla tehden nuorisotyötä joustavasti ja tehokkaasti vuorovaikutuksessa nuorten kanssa. Työtä tehdään hyvässä yhteistyössä järjestyksenvalvonnan, konduktöörien, poliisin ja muiden rataliikenteen turvallisuudesta vastaavien toimijoiden kanssa. Tärkeässä yhteistyössä on kehäradan 15 nuorisotilan henkilöstö.

Tähän mennessä nuorisotyön jalkautumiskertoja on ollut 103, joiden aikana on kohdattu lähes 5000 nuorta. Nuoria on voitu ohjata ja auttaa nuorisotyön keinoin, ja nuoret ovat kokeneet palvelut erittäin myönteisesti. Ajan ilmiöistä, tapahtumista ja toiminnasta on keskusteltu nuorten kanssa ja nuorille on kerrottu erilaisista toiminta- ja harrastusmahdollisuuksista.

Yksittäisiä häiriötilanteita on tullut vastaan, jolloin on käyty tapaamassa nuoria, ja yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa mietitty toimintatapoja häiriön vähentämiseksi. Tilannetta seurataan yhteistyöpalavereilla, joihin kutsutaan mukaan nuoria.

Nuorisotyön tehtävänä on edesauttaa turvallista matkustamista ja lisätä nuorten ja muiden kanssamatkustajien keskinäistä ymmärrystä. Raiteilla liikkuessa kerätään tietoa nuorten liikkumisen myötä syntyvistä ilmiöistä ja pyritään ehkäisemään konfliktien syntyä. Nuorisotyötä raiteilla tehdään nuoria varten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö lähti heti alusta saakka tukemaan tätä uutta työmuotoa. ”Katsomme että nuorisotyötä kannattaa tehdä siellä missä nuoret ovat. Uusi kehärata muuttaa nuorisotyön toimintaympäristöä ratkaisevasti ja ajassa elävä nuorisotyö kehittää toimintansa tämän mukaan. Tämä on luonnollinen kehitys, samaan tapaan kuin nuorisotyön yhteistyö kauppakeskusten ja liikennemyymälöiden kanssa.” totesi johtaja Georg-Henrik Wrede ministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan osastolta.

Raideliikenteen päätoimijat Liikennevirasto ja VR toivottivat nuorisotyön lämpimästi tervetulleeksi raiteille. ”Haluamme mahdollistaa matkustajille toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Nuorillakin on oikeus liikkua, käyttää junia, kokoontua asemilla, mutta on aina syytä huomioida muut matkustajat. Näemme, että jalkautunut nuorisotyö on tuonut kentälle uuden yhteistyökumppanin, niin nuorille kuin meille toimijoille. Näen, että nuorisotyöntekijät tuovat oman lisänsä myös nuorten omaan turvallisuuteen.” totesi Liikenneviraston projektipäällikkö Arto Muukkonen.

Systemaattinen nuorisotyö raideliikenteessä on uusi avaus nuorisotyön kentässä ja sen mahdollistaa toimiva yhteistyöverkosto. Hanketta koordinoi Vantaan nuorisopalvelut ja käytännön yhteistyössä on mukana pääkaupunkiseudun nuorisotyöyksiköt Vantaalta, Helsingistä ja Espoosta, Aseman Lapset ry, Liikennevirasto, VR, HSL, Finavia, Turvatiimi Oy, Laurea-ammattikorkeakoulu, Nuorten Palvelu ry sekä Uudenmaan ja Helsingin poliisiyksiköt.

Nuoret ovat löytäneet tämän raideliikenteen mutkattoman ja helpon tavan liikkua paikasta toiseen ja näin ollen trafiikkia ja nuorisotyön tehtäviä raiteilla kyllä riittää jatkossakin kun Länsimetron valmistumisen myötä syksyllä 2016 ennustetaan nuorten matkustajamäärien kasvua. Tämän vuoksi Nuorisotyö raiteilla -hanke on alun perinkin suunniteltu kolmevuotiseksi ja sen jälkeen on tavoite liittää se pysyväksi työmuodoksi pääkaupunkiseudun nuorisotyön kenttään.

 

Kirjoittaja:

Niina Koski
Projektityöntekijä
Nuorisotyö raiteilla -hanke