Skip to content

Nuorisotyötä raiteilla

03.05.2016

Tietoanuorista.fi –sivustolla on luettavissa kiinnostava blogikirjoitus syyskuussa 2015 pääkaupunkiseudun raideliikenteessä aloitetusta Nuorisotyö raiteilla – hankkeesta.

Kaupunkimaisessa nuorisotyössä on jo pitkään koettu haasteena nuorisotilojen vähenevät kävijämäärät. Nuoret liikkuvat ja niin tekee nyt myös nuorisotyö. Vantaan kaupungin nuorisopalvelut, joka toimii hankkeen koordinaattorina, vastaa Nuorisotyö raiteilla – toiminnalla tähän nuorisotyölliseen haasteeseen.

Nuorisotyö raiteilla –hankkeessa nuorisotyötä on siirretty yhä enemmän sinne missä nuoret ovat, sinne missä nuoret liikkuvat ja sinne missä nuoret viettävät vapaa-aikaansa. ”Tarkoitus on mahdollisimman joustavasti ja tehokkaasti tehdä nuorisotyötä ja olla säännöllisessä vuorovaikutuksessa nuorten kanssa siellä missä nuortenkin ovat”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Pekka Mäkelä Vantaan kaupungin nuorisopalveluista.

Kehäradan aukeaminen on lisännyt ja helpottanut nuorten liikkumista pääkaupunkiseudulla. Samalla raideliikenne, radanvarren juna-asemat, lentokenttä ja pienemmät kauppakeskukset tarjoavat nuorille uusia kokoontumismahdollisuuksia. Nuorisotyö raiteilla –hankkeen lähtökohdat ovat nuorisotyölle ominaiset. ”Nuorisotyötä raiteilla tehdään nuoria varten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Nuoria on voitu ohjata ja auttaa nuorisotyön keinoin, ja nuoret ovat kokeneet palvelut erittäin myönteisesti”, kirjoittaa projektityöntekijä Niina Koski tietoanuorista –sivun blogissa.

Lue koko teksti tietoanuorista.fi –sivuston blogi –välilehdeltä.