Skip to content

Haemme nuoria jaostoihin

28.04.2016

Neuvottelukunta etsii nuoria, jotka ovat rohkeita kertomaan oman näkemyksensä ja kiinnostuneita nuorisopolitiikan sisällöistä. Haetaan tavallisia nuoria, nuoruuden asiantuntijoita, ajatuksineen jaostoihin, jotka on päätetty perustaa tukemaan neuvottelukunnan toimintaa.

Jaostoja on kaksi: Tutkimus- ja arviointijaosto sekä Ennakointijaosto. Jaostojen tehtävä on suunnitella ja valmistella erilaisia nuorten elinoloihin liittyviä asioita neuvottelukunnan päätettäväksi. Lisätietoja jaostojen tehtävistä löydät jaostot välilehdeltä. Molempiin jaostoihin haetaan yhtä tai kahta 13-17-vuotiasta nuorta.

Jaostojen muut jäsenet ovat nuorisotyön, nuorisotutkimuksen tai järjestötoiminnan asiantuntijoita. Ne kokoontuvat neljästä kuuteen kertaa vuodessa Helsingissä, ja kokouksista maksetaan kokouspalkkio.

Tunnetko sinä tai oletko itse sellainen nuori, jota kiinnostaisi päästä mukaan nuorisopoliittisen keskustelun ja suunnittelun ytimeen?

Kirjoita meille lyhyt esittely-/motivaatiokirje, jossa kerrot itsestäsi ja perustelut sille, miksi haluaisit olla mukana jaostoissa. Kirjeestä tulee käydä ilmi, kumman jaoston toiminnasta olet kiinnostunut. Lisäksi kirjeestä on löydyttävä sellaiset yhteystiedot, joiden avulla sinuun saa helposti yhteyden. Lähetä kirje 6.5. mennessä osoitteeseen nuora@minedu.fi, viestikenttään otsikko: ”Nuori jäsen jaostoon”.