Skip to content

Valtion nuorisoneuvosto ja Tilastokeskus selvittivät nuorten mielipiteitä koronakriisissä

08.10.2020

Valtion nuorisoneuvosto ja Tilastokeskus selvittivät nuorten mielipiteitä koronakriisistä

Tilastokeskus selvitti valtion nuorisoneuvoston toimeksiannosta 15-29-vuotiaiden nuorten mielipiteitä koronakriisistä. Aineistona käytettiin valtioneuvoston kanslian ja Tilastokeskuksen Kansalaispulssi-kyselyä, jota on toteutettu 2-3 viikon välein huhtikuusta 2020 alkaen.

Huhti-elokuun kierroksista muodostettiin erillinen yhdistelmäaineisto, jonka kokonaisvastaajamäärä oli 9 516. Nuoria aineistossa oli 1 593 henkilöä. Aineisto on painotettu vastaamaan Suomessa asuvia 15-74 -vuotiaita manner-suomalaisia sukupuolen, suuralueen, 5-vuotisikäryhmän, koulutusasteen ja sosioekonomisen aseman mukaan.

Suurin osa nuorista noudattanut viranomaisten ohjeita

Pääsääntöisesti 15-29-vuotiaiden vastaukset eroavat muusta väestöstä vain vähän. Nuorista 90 prosenttia kertoo noudattaneensa viranomaisten ohjeita hyvin tai melko hyvin. Nuoret, kuten vanhemmatkin, kuitenkin arvioivat muiden ihmisten noudattaneen ohjeita itseään huonommin. Enemmistö, 84 prosenttia, nuorista kokee saaneensa hyvin tai melko hyvin tietoa koronakriisin vaikutuksista omaan arkeensa. Viisi prosenttia kuitenkin kertoo saaneensa tietoa huonosti tai melko huonosti.

”Tämänkaltaiset valtakunnalliset kyselytutkimukset ovat tärkeitä, sillä ne näyttävät ison kuvan. Nuoria on syytetty kriisin vähättelystä, mutta käsitys huolettomista nuorista ei ole tilastojen valossa totuudenmukainen. Valtaosa nuorista kertoo noudattaneensa viranomaisten ohjeita. Syyllistämisen sijaan nyt on tärkeää, että kaikki saadaan mukaan”, valtion nuorisoneuvoston puheenjohtaja Elisa Gebhard toteaa.

Nuoret kokeneet stressiä muita enemmän

Kyselyajankohdan aikana 25 prosenttia nuorista koki stressiä erittäin tai melko paljon ja yli puolet vähintään jonkin verran. Kokonaisuudessaan nuoret tunsivat enemmän stressiä kuin vanhemmat ikäluokat. Etenkin työttömät nuoret kokivat selvästi muita enemmän stressiä, olivat huolestuneita kotitaloutensa toimeentulosta ja suhtautuvat pessimistisemmin tulevaisuuteen. Myös nuoret naiset kantoivat nuoria miehiä enemmän huolta koronaepidemiasta ja sen vaikutuksista, olivat stressaantuneempia ja luottivat vähemmän tulevaisuuteensa.

”Nuorten naisten kokema stressi ja huoli ovat nousseet esiin jo ennen koronakriisiä julkaistuissa tutkimuksissa, eivätkä sukupuolten väliset erot näytä tasaantuneen. Työttömien nuorten kannalta on tärkeää, että saatavilla on tukipalveluita ja esimerkiksi opiskelupaikkoja lisätään, että elämässä päästään eteenpäin. Nyt olisi tärkeää valaa nuorille uskoa tulevaisuuteen”, Gebhard toteaa.

Tutustu tuloksiin täällä