Skip to content

Nuorten oma käsitys nuoruuden ”ikärajoista” selvitetty

23.07.2013

Viime viikolla julkistetusta Nuorten vapaa-aikatutkimuksesta ilmenee, että nuorten itsensä mielestä nuoruus alkaa noin 10-vuotiaana ja päättyy noin 20-vuotiaana. Tämä selvisi, kun tutkimusta varten haastatelluilta 7-29 –vuotiailta kysyttiin, kokevatko he itsensä lapsiksi, nuoriksi vai aikuisiksi.

Yksi mielenkiintoinen piirre tuloksessa on, että lapsesta nuoreksi ja nuoresta aikuiseksi muuttumisen ajankohdat eivät kytkeydy mihinkään selkeään elämäntilanteeseen liittyvään murrosvaiheeseen. Esimerkiksi lapsuus ei lopu alakoulusta yläkouluun siirryttäessä vaan jo aiemmin eikä toisaalta täysi-ikäiseksi tuleminen vielä tarkoita aikuisuutta.

Lapsuudesta nuoruuteen ja nuoruudesta aikuisuuteen siirtymisen kokemuksissa on jonkin verran sukupuoleen, asuinpaikkaan ja elämäntilanteeseen liittyviä vaihteluita. Tytöt aikuistuvat keskimäärin poikia varhemmin, maaseudulla aikuistutaan nuorempana kuin kaupungeissa ja opiskelijat kokevat itsensä nuoriksi pidempään kuin työssäkäyvät.

Tutkimustulos haastaa olemassa olevia nuoruuden määritelmiä. YK määrittelee nuoriksi kaikki 15-24 –vuotiaat, kun taas Suomen nuorisolain mukaan nuoria ovat kaikki alle 29-vuotiaat. Suomalaisnuorten mielestä nuorisolain määritelmä näyttäisi siis olevan liian lavea ja YK:n määritelmä yläkanttiin.