Skip to content

Tarvitaan rohkeita päätöksiä Ohjaamotoiminnan vakiinnuttamiseksi

13.02.2017

Ohjaamoviikko

 

Nuorten monialaisia palvelua tarjoavia Ohjaamoja on syntynyt Suomeen kahden vuoden ajan. Ohjaamossa alle 30-vuotiaat saavat ohjausta työhön, koulutukseen ja elämänhallintaan erilaisissa elämän nivelvaiheissa. Tutkimusten perusteella on selvinnyt, että nuoret toivovat saavansa tarvitsemansa tiedon ja tuen yhdestä palvelupisteestä. Ohjaamoja on lähdetty kehittämään kohden juuri tätä nuorten toivomaa mallia palvelujen järjestämisestä. Kahdessa vuodessa sopimukselliseen verkostotoimintaan on liittynyt 40 Ohjaamopistettä ympäri Suomen, osa niistä jo vakiintuneina toimintoina.

Ohjaamot ja niiden verkostot – kuten muutkin palvelut – ovat tällä hetkellä isojen rakenteellisten uudistusten pyörteissä. Tuleva maakuntauudistus tuo vastuun Sote- ja kasvupalvelujen järjestämisestä maakunnille. Samaan aikaan kehitetään maakunnallisia perhepalvelukeskuksia, jotka tulevat olemaan Ohjaamojen verkostokumppaneita. Te-palveluita voivat jatkossa tuottaa mm. yhtiöt ja toisen asteen reformia on kuvattu peruskoulu-uudistuksen kaltaiseksi muutokseksi.

Näiden kaikkien uudistusten keskellä on välillä omakin pää pyörryksissä. Pohdin sitä, mikä taho ottaa vastuun näiden kehittyvien Ohjaamojen koordinoinnista. Onko Ohjaamo-toiminnan koordinointi jatkossa maakunnan vastuulla vai voiko Ohjaamon koordinointi olla myös yksittäisen kunnan vastuulla? Mikä on ylipäätään se taho, joka ottaa koordinaation vastuun tästä sopimuksiin perustuvasta monialaisesta palvelusta ja verkostotoiminnasta?

Ohjaamoissa asioivien nuorten keskeisimmät kysymykset liittyvät työhön, koulutukseen, hyvinvointiin, asumiseen ja talousasioihin. Viime vuonna Ohjaamot tavoittivat noin 110 000 nuorta. Ohjaamoissa työskenteleviä ihmisiä tavatessa olen ymmärtänyt, että Ohjaamossa heille on avautunut mahdollisuus tehdä työtä tavalla, jota moni ohjaustyötä tekevä on jo pitkään toivonut. Ohjaamoissa toimiikin työstään innostuneita ja osaavia ihmisiä. Tästä kertoo muun muassa nuorten Ohjaamo-palvelulle antama kouluarvosana 9,06. Nuoret arvostavat saamaansa palvelua. Nyt tarvitaan rohkeita päätöksiä, jotta Ohjaamojen tärkeä työ nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi löytää paikkansa monien uudistusten joukossa.

Titta Korpilauri
Projektisuunnittelija, Kohtaamoprojekti

Titta Korpilauri_Kohtaamo