Skip to content

Valtion nuorisoneuvosto lausui tulevaan valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan otettavista asioista

06.06.2019

Valtion nuorisoneuvosto on nuorisolain 6§ mukaisesti antanut lausuntonsa tulevaan valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan (VANUPO) otettavista asioista.

Lausunnossaan neuvosto toivoo tulevalta VANUPOlta konkreettisia mittareita VANUPOn toteutumisen seuraamiseen sekä yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta ohjelman arvopohjaksi. Neuvoston lausunnossa nostetaan myös esille neljä nuorisopoliittisesti tärkeää ilmiötä, joihin tulevan VANUPOn tulisi tarttua.

Lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa täällä.

 

Lisätietoja antavat:

Puheenjohtaja Hilkka Kemppi, 0400 181 115

Pääsihteeri Martti Rasa, 02953 30291