Skip to content

Arviointi nuorisovastuualueen valtionavustusprosessista

01.02.2019

Valtion nuorisoneuvosto ja arviointi –ja avustustoimikunta ovat opetus-ja kulttuuriministeriön pyynnöstä tilanneet arvioinnin valtionavustusprosessista nuorisovastuualueen osalta. Owal Group Oy:n toteuttamassa arvioinnissa analysoidaan opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisovastuualueella valmisteltavien avustusten myöntämis- ja selvittämiskäytäntöjä sekä hakijoiden kokemuksia avustusprosessista. Arvioinnin kohteena olivat valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen, valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten ja nuorisokeskusten avustukset sekä erityisavustukset. Arviointi perustuu vuoden 2017 ja 2018 avustuksiin. Selvityksen aineisto koottiin haastatteluilla ja kyselyillä.

Suurimpana kehityskohteena arvioinnissa todetaan, että on tarve luoda nuorisovastuualueen myöntämiin avustuksiin pitkäjänteisyyttä sekä strategisia painopisteitä. Käytännössä tämä tarkoittaa hakemus- ja selvityslomakkeissa kysyttävien seuranta- ja hakutietojen jatkuvuutta ja selkeää viestintää siitä, millaista vaikuttavuutta avustuksilla haetaan. Lisäksi selvityksessä nostetaan esille kehityskohtana avustuskäytäntöjen läpinäkyvyyden lisääminen.

Valtion nuorisoneuvosto sekä arviointi- ja avustustoimikunta ehdottavat, että suositusten mukaisesti strategisia tavoitteita on määriteltävä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusten ohjeistuksessa, missä on otettava huomioon muut toimialaa ohjaavat asiakirjat kuten valtion nuorisotyön ja politiikan ohjelma sekä parhaillaan valmisteltava harrastamisen strategia-asiakirja. Lisäksi raportissa on opetus- ja kulttuuriministeriön valtioavustustyöryhmälle työkaluja ministeriön valtionavustuskäytäntöjen kehittämiseksi. Valtion nuorisoneuvosto ja arviointi- ja avustustoimikunta pitävät tärkeänä, että avustuksen saajilta kysytään palautetta valtionavustusprosessin toimivuudesta säännöllisesti.

Selvityksessä todetaan lisäksi, että avustusten hakijoissa on hyvin erilaisia ja eri kokoisia organisaatioita sekä korostetaan nuorten toimijoiden vaihtelevaa kokemusta avustusten hakijoina. Avustusten hakijoiden kokemukset avustusprosessista ovat pääosin positiivisia ja ministeriö saa kiitosta matalan kynnyksen yhteydenpidosta sekä vuorovaikutuksesta kentän kanssa. Hakijat toivovat kuitenkin monipuolisia tukipalveluita avustusten hakemiseen ja selvitysten laatimiseen paremman avustusohjeistuksen ja viestinnän muodossa.

Avustusprosessin kehittämisessä toivotaan valtionhallinnon eri toimijoiden ja hallinnonalojen yhteistyötä. Jatkossa sähköistä valtionavustusjärjestelmää tulee kehittää niin, että se tukee entistä paremmin pitkäaikaista toiminnan seuraamista ja tehostaa niin hakijoiden kuin virkamiesten avustusprosessia.

Lue: Valtionavustusprosessin arviointi – kohteena opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisovastuualue

Lisätietoja:
Herttaliisa Tuure, pääsihteeri, valtion nuorisoneuvosto, herttaliisa.tuure@minedu.fi, 0295 330 356
Tarja Anttonen, pääsihteeri, arviointi- ja avustustoimikunta, tarja.anttonen@minedu.fi, 0295 330 319
Laura Jauhola, Senior Consultant, Owal Group Oy, laura@owalgroup.com, 050 443 1841