Skip to content

Veikkauseuro jakaantuu avustuksina

25.04.2016

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan vieraana käynyt Veikkauksen yhteysjohtaja Hannu Kareinen kertoi, millä tavalla Veikkausvoittovarat jaetaan nuorisotyön, liikunnan, taiteen, tieteen ja kulttuurin kesken. Veikkauksen rahanjakoprosessi kiinnosti erityisen paljon nuorisotyötä tekevien järjestöjen edustajia, jotka kiittelivät kilvan selkeää esitystä. Kareinen kertoi kuvaavasti myös, miten yksi Veikkauksen peliin sijoitettu euro jakaantuu eri kulueriin:

Yli puolet eurosta, eli 55 senttiä palautuu voittoina pelaajille. Seuraavaksi suurin potti, eli 27 senttiä tuloutetaan OKM:lle jaettavaksi edunsaajille, 8 sentillä katetaan toimintakuluja, 5 senttiä menee arpajaisveroihin, 4 senttiä asiamiespalkkioihin. Viimeinen 1 sentti kilahtaa jakamattomien varojen kirstuun. Rahastoon kertyy varoja, jos Veikkaus tuottaa enemmän, kuin valtion vuotuiseen talousarvioon on ennakoitu tuottoja. Rahastosta varat käytetään viiden vuoden kuluessa jakosuhteen mukaisesti edunsaajille eli nekään eivät jää yhtiön tai valtion taskuun.

Arpajaislain (2001/1054) mukaan veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuottoa vastaavat määrärahat otetaan valtion talousarvioon siten, että tuotosta käytetään:

25 prosenttia urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen, 9 prosenttia nuorisotyön edistämiseen, 17,5 prosenttia tieteen edistämiseen, 38,5 prosenttia taiteen edistämiseen ja loput 10 prosenttia valtion talousarviossa vuosittain tarkemmin päätettävällä tavalla. Nuorisotyön osuus veikkausvaroista vuonna 2016 oli noin 53,1 miljoonaa euroa. Tämän yhtälön tietäen, jokainen pelaaja voi laskea, kuinka paljon pelaamillaan euroilla on mukana tukemassa esimerkiksi kuntien, järjestöjen ja seurakunnan tekemää nuorisotyötä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi veikkausvoittovaroista 12 106 000 euroa valtakunnallisille nuorisojärjestöille ja nuorisotyön palvelujärjestöille. Avustusta sai kaikkiaan 69 järjestöä. Suurimman potin veikkausvaroista sai Suomen partiolaiset, jonka valtakunnallista toimintaa tuetaan noin 1,3 miljoonalla eurolla. Myös Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta toimii veikkausvoittovaroilla.

veikkauseuro