Skip to content

LANUKE-julkaisut

01.02.2024

Ennen nykyistä VANUPOa valtioneuvosto hyväksyi ohjelman, jota kutsuttiin lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaksi (LANUKE) sen sisältäessä nuorisolain mukaisesti tavoitteet alle 29-vuotiaiden kasvu- ja elinolojen parantamiseksi. Ohjelma sisälsi hallituskauden valtakunnalliset lapsi- ja nuorisopoliittiset tavoitteet sekä suuntaviivat alueelliselle ja paikalliselle ohjelmatyölle.

Valtion nuorisoneuvosto (tuolloin vielä Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta NUORA) toteutti LANUKEsta vuosittaisen arvioinnin. Arviointien ohella valmistui muitakin materiaaleja.

Jos olet kiinnostunut LANUKE-julkaisuista, olethan yhteydessä valtion nuorisoneuvoston sihteeristöön.

2014 tehtiin LANUKEn väliarviointi

2013 arvioitiin osallisuutta koskevia tavoitteita

2012 arvioitiin ohjelman valmistelua

Tutustu koko ohjelmaan:Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012–2015

Lausunto lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan 2016-2019 otettavista asioista

Nuorisotalkoot! -opas

Nuorisotalkoot! -opas tarjoaa käytännönläheisiä ohjeita nuorten elinolojen parantamiseen kunnallisessa päätöksenteossa.

Vuosien 2012-2015 kehittämisohjelma antoi suuntaviivoja alueelliselle toiminnalle, mutta sen termistö ja kieli eivät välttämättä tavoita arjen toimijoita. Nuorisotalkoot! -opas tekee ohjelmakielestä yleistajuista ja esittää alueelliset suuntaviivat konkreettisina tekoina.

Opas löytyy suomeksi ja ruotsiksi.

Nuorisotalkoot! PDF

Ungdomstalko! PDF

Sinulla on oikeus – vaadi sen toteuttamista!

Sinulla on oikeus – vaadi sen toteuttamista! on nuorille suunnattu versio lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmasta.

Julkaisun näkökulmana on erityisesti nuorten toiminta ja asema paikallistasolla heidän omissa lähiympäristöissään, kuten kunnissa, kouluissa ja harrastuksissa. Julkaisu on Nuoran tuottama konkretisointi siitä, mitä oikeuksia valtioneuvoston hyväksymä lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 tuo nuorille.

Sinulla on oikeus – vaadi sen toteuttamista! eli mihin lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa. PDF

Aiempien ohjelmakausien LANUKE-arvioinnit

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2007-2011 arviointiraportti