Skip to content

VANUPO-julkaisut

01.02.2024

Nuorisolain 6§ mukaan valtion nuorisoneuvoston tehtävänä on antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunto valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan (VANUPO) otettavista asioista. Lain asetuksen 3 § mukaan neuvosto laatii kerran hallituskaudessa valtioneuvostolle arvioinnin valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman toteutumisesta ja tekee esityksiä ohjelman mahdollisista muutostarpeista.

VANUPO 2024-2027

Lausunto luonnokseen valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi (VANUPO) 2024-2027

VANUPO 2020-2023

Arviointi Valtakunnallisesta nuorisotyön ja –politiikan 2020-2023 ohjelmasta

Valtion nuorisoneuvoston lausunto valtakunnalliseen nuorisotyön ja –politiikan ohjelmaan 2020-2023

Valtion nuorisoneuvoston lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan 2020-2023 otettavista asioista

VANUPO 2017-2019

Ensimmäiseen valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan (2017-2019) voi tutustua tästä.

Ohjelma arvioitiin keväällä 2019. Tutustu arvioon tästä.

Lausunto luonnokseen valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi (VANUPO) 2017-2019

Valtion nuorisoneuvoston lausunto valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan 2017-2019 otettavista asioista