Skip to content

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2020

05.05.2021

Harrastamisen äärellä ­– Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2020 lasten ja nuorten kulttuurin, taiteen ja median harrastamisesta. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2020 on edeltäjiään laajempi ja monipuolisempi kokonaisuus. Perinteisen tilasto-osion ohella mukana on kaksi tutkimusartikkelia ja kaksi tausta-artikkelia. Laajennuksen tarkoituksena on tehdä vapaa-aikatutkimuksesta entistä kattavampi kokonaisteos, jossa lasten ja nuorten vapaa-aikaan aukeaa useampia sekä määrällisiä että laadullisia näkökulmia. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen toteuttivat yhteistyössä valtion nuorisoneuvosto, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Nuorisotutkimusverkosto.Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksia voi ostaa painettuina kirjoina Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta