Skip to content

Nuorisobarometri 2019

16.04.2020

Hyvää työtä! – Nuorisobarometrin 2019 aiheena on työ ja yrittäjyys.

Nuorisobarometri 2019 selvittää nuorten kuvaa työstä ja yrittäjyydestä. Barometrissa tarkastellaan työn luonteen ja työn teettämisen tapojen muutosta, mutta pääpaino on erityisesti nuorten omissa kokemuksissa ja näkemyksissä työelämästä ja sen tulevaisuudesta. Tutkimus tarjoaa paitsi kattavan yleiskuvan nuorten työhön ja yrittäjyyteen kohdistuvista arvoista ja asenteista, myös arvokasta tietoa työmarkkinoille. Nuorisobarometri 2019 perustuu 1907 nuoren puhelinhaastatteluun.