Skip to content

Nuorisobarometri 2019

16.04.2020

Hyvää työtä! – Nuorisobarometri 2019 aiheena on työ ja yrittäjyysHyvää työtä! –Nuorisobarometri 2019 selvittää nuorten kuvaa työstä ja yrittäjyydestä. Barometrissa tarkastellaan työn luonteen ja työn teettämisen tapojen mutosta, mutta pääpaino on erityisesti nuorten omissa kokemuksissa ja näkemyksissä työelämästä ja sen tulevaisuudesta. Tutkimus tarjoaa paitsi kattavan yleiskuvan nuorten työhön ja yrittäjyyteen kohdistuvista arvoista ja asenteista, myös arvokasta tietoa työmarkkinoille.Nuorisobarometri 2019 perustuu 1907 nuoren puhelinhaastatteluun.Hyvää työtä! Nuorisobarometri 2019Nuorisobarometri 2019 InfografiikkaNuorisobarometri 2019 politiikkasuosituksetUngdomsbarometern 2019: InfografikYouth Barometer 2019: InfographicsTiedostot on tehty huomioon ottaen Saavutettavuusdirektiivin vaatimukset. Mikäli huomaat ongelmia saavutettavuudessa tai tiedoston toiminnassa, olethan yhteydessä valtion nuorisoneuvoston sihteeristöön.