Skip to content

Nuorisobarometri 2020

23.03.2021

Palvelu pelaa! – Nuorisobarometri 2020 aiheena ovat nuorten kokemukset heille suunnatuista palveluista. Palvelu pelaa! –Nuorisobarometri 2020 tarkastelee 15–29-vuotiaiden  sosiaali- ja terveyspalveluiden, TE-palveluiden ja kohdennetun nuorisotyön lisäksi vapaa-aikaan, kulttuuriin ja avoimeen nuorisotyöhön liittyvien palveluiden käyttöä. Nuorisobarometri 2020 perustuu 1 938 nuoren puhelinhaastatteluun. Tutkimuksen aineisto kerättiin alkuvuonna 2020 ennen kuin korona rantautui Suomeen. Suurten rakenteellisten sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusten edellä teemaksi valikoitiin palvelut. Kerätty aineisto tarjoaa vertailukohdan niin sote-uudistuksen onnistumisen kuin korona-ajan vaikutusten arvioinnille.