Uutiset

2.6.2014 |

Anu Heinonen aloitti Nuoran suunnittelijana

Anu Heinonen on aloittanut nuorisoasiain neuvottelukunnan suunnittelijan tehtävässä perhevapaasijaisena. Työnkuvaan kuuluu mm. Nuoran indikaattorityön kehittäminen ja lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman arviointiin liittyvän aineiston kerääminen.

Lue lisää

19.5.2014 |

Anna-Maria Tenojoki aloitti Nuoran suunnittelijana

Anna-Maria Tenojoki on aloittanut nuorisoasiain neuvottelukunnan suunnittelijana. Tehtävä on kokonaan uusi ja työnkuvaan kuuluu mm. Nuoran indikaattorityön kehittäminen ja lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman toimeenpanon arviointiin liittyvän aineiston kerääminen.

Lue lisää

8.5.2014 | ,

Vaalit suurella V:lla

Ainakin minä aion äänestää 25.5 ja kannustan myös kaikkia muita nuoria niin tekemään. Äänestysmahdollisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että sinulle tarjotaan palaa vallan kakusta - tästä ei tulisi kieltäytyä.

Lue lisää

12.2.2014 |

Nuoret eivät löydä itseään puhuttelevia ehdokkaita vaaleissa

Vaikuttava osa – Nuorisobarometri 2013:n teemana on osallisuus ja vaikuttaminen. Nuorten mielestä kaikkein tehokkaimpia vaikuttamisen tapoja ovat äänestäminen ja aktiivinen toimiminen nuorisovaltuustoissa tai järjestöissä. ”Nuorten politiikkakäsitystä voi pitää melko perinteisenä”, toteaa barometrin toteuttanut Nuorisotutkimusverkoston tilastotutkija Sami Myllyniemi. ”Nuorilla on vahva luottamus poliittiseen järjestelmään, mikä on tullut esiin myös muutamassa...

Lue lisää

6.2.2014 | ,

Nuora korostaa lukion yleissivistävyyttä

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, Nuora, lausuu lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistamista valmistelleen työryhmän ehdotuksiin. Työryhmän esityksen tavoitteena on lukiolain mukaisesti antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa opiskelu yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa.

Lue lisää

30.1.2014 |

Vaikuttava osa – Nuorisobarometri 2013:n julkistamistilaisuuden ohjelma

Nuorisobarometri 2013:n teemana on nuorten osallisuus. Vaaleihin ja muihin konkreettisiin vaikuttamismuotoihin osallistumisen ohella selvitetään sitä, kuinka tehokkaiksi nuoret eri vaikuttamismuodot kokevat. Lisäksi selvitetään vaikuttamisen motiiveja ja esteitä sekä nuorten käsityksiä omista vaikutusmahdollisuuksista eri elämänalueisiin. JULKISTAMISTILAISUUDEN OHJELMA 13.45 Kahvitarjoilu 14.30 Nuoran puheenjohtajan, Antti Lindtmanin avaussanat 14.40 Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo...

Lue lisää

12.12.2013 | ,

Entistä parempi nuoriso

  Nuorisotyöttömyys, koulupudokkuus ja monet muut nuorten elämässä läsnä olevat ongelmat ovat puhuttaneet Suomessa jo vuosia. Erityisesti tasavallan presidentti Sauli Niinistö on ottanut asiakseen nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen ennalta. Tämän selkeämpää signaalia ei ole annettavissa siitä, että nuorten asia tärkeä ja kaikille meille yhteinen. Nuorten ongelmista ja kohtaamista vaaroista puhuminen...

Lue lisää

1.11.2013 |

Päivittäin tupakoivien nuorten määrä laskussa

Nuorten päivittäinen tupakointi on vähenemässä entisestään mutta erot ovat vielä huomattavan isot lukion ja ammattikoulujen välillä. Yleisintä päivittäinen tupakointi on ammattikoulujen tyttöjen keskuudessa. Tiedot käyvät ilmi uudesta kouluterveyskyselystä (http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tilastot/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely). Nuora päivittää parhaillaan kaikkia nuorten hyvinvointi-indikaattoreita ja puuttuvat indikaattorit lisätään myös tietoanuorista.fi-sivuille.

Lue lisää

23.9.2013 |

Keskustelu nuorten liikunta-aktiivisuudesta on avattu otakantaa.fi-palvelussa

Nuora on avannut keskustelun otakantaa.fi-palvelussa saadakseen kerättyä erilaisia näkemyksiä nuorten liikunta-aktiivisuuteen liittyen.  Nuoria liikkeellä! – Nuorten vapaa-aikatutkimuksen 2013 yksi keskeinen havainto oli, että nuorten liikkuminen vähenee huomattavasti 15-vuoden iässä. Etenkin lasku näkyy poikien kohdalla: yli 20 % 15-19 –vuotiaista pojista ei harrasta minkäänlaista liikuntaa (ks. vapaa-aikatutkimuksen kuvio 46, s....

Lue lisää

11.9.2013 |

Nuoran syyskausi käynnistyi

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan Nuoran syyskauden ensimmäinen kokous pidettiin eilen tiistaina opetus- ja kulttuuriministeriössä. Kokouksessa keskusteltiin muun muassa heinäkuussa julkistetun Nuorten vapaa-aikatutkimuksen tulosten hyödyntämisestä, Nuoran tutkimustoiminnan tulevaisuudesta sekä lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman vuosiarvioinnin aikataulusta.

Lue lisää

1 13 14 15 16 17