Uutiset

13.8.2013 |

Passiivisuus kasaantuu nuorten vapaa-ajalla

Heinäkuussa julkistetun Nuorten vapaa-aikatutkimuksen pääteemana on liikunta, mutta tutkimusraportissa selvitetään myös muiden harrastusten yleisyyttä. Vertailtaessa nuorten liikuntaharrastamista näihin muihin harrastuksiin havaitaan, että passiivisuus kasaantuu: niillä, jotka eivät harrasta liikuntaa, on vähemmän muitakin harrastuksia.

Lue lisää

7.8.2013 |

Nuoran lanuke-oppaita edelleen saatavilla

Valtioneuvoston nuorisopoliittiset tavoitteet on määritelty hallituskauden alussa hyväksytyssä lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmassa (lanuke). Tukeakseen lanuken toteutumista Nuora on laatinut ohjelmasta kaksi helppolukuista tiivistelmää.

Lue lisää

29.7.2013 |

Internet on yli 15-vuotiaiden nuorten suosituin päivittäinen kavereiden kohtaamispaikka

Nuorten vapaa-aikatutkimuksessa 2013 selvitettiin, missä 7-29-vuotiaat lapset ja nuoret viettävät aikaansa kavereiden kanssa vapaa-ajallaan. Nuoret tapaavat eniten ystäviään kavereiden luona tai omassa kodissaan, internetissä ja harrastuksissa vähintään viikoittaisten tapaamisten mukaan tarkasteltuna. Päivittäisessä kanssakäymisessä internet osoittautuu suosituimmaksi kavereiden tapaamispaikaksi.

Lue lisää

23.7.2013 |

Nuorten oma käsitys nuoruuden ”ikärajoista” selvitetty

Viime viikolla julkistetusta Nuorten vapaa-aikatutkimuksesta ilmenee, että nuorten itsensä mielestä nuoruus alkaa noin 10-vuotiaana ja päättyy noin 20-vuotiaana. Tämä selvisi, kun tutkimusta varten haastatelluilta 7-29 –vuotiailta kysyttiin, kokevatko he itsensä lapsiksi, nuoriksi vai aikuisiksi.

Lue lisää

19.7.2013 |

Nuoria liikkeellä! – Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013 julkistettiin Porin SuomiAreenassa

Suomalaisten nuorten liikunnan harrastamisessa tapahtuu selkeä notkahdus teini-iässä. Kun 10-14-vuotiaista pojista yli 90 % prosenttia liikkuu tavalla tai toisella, liikkuvien osuus laskee  alle 80 prosenttiin 15-19-vuotiaissa ja noin 74 prosenttiin 20-24-vuotiaiden kohdalla ennen kuin lähtee uudestaan nousuun. Tyttöjen kohdalla sama ilmiö toistuu hieman lievempänä. Kansainvälisessä mittakaavassa liikunta-aktiivisuudessa tapahtuva notkahdus...

Lue lisää

18.7.2013 |

Nuorisoasiat esillä SuomiAreenassa

Porissa järjestettävässä SuomiAreena-keskustelutilaisuudessa on puhuttu paljon nuorisoasioista. Esillä ovat olleet muun muassa nuorten työllisyyden, sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden ja syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmat.

Lue lisää

1 15 16 17