Uutiset

2.2.2016 |

Arjen jäljillä – Nuorisobarometrin aineistot vapaasti sivuillamme

Arjen jäljillä – Nuorisobarometri 2015 julkistamistilaisuuden livetaltiointi on katsottavana Youtubesta. Nuorisobarometrista tehty infograafi-esite on ladattavissa sivuiltamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Nuorisobarometri on luettavissa sähköisesti sivuiltamme kokonaisuudessaan. Kirjan voi tilata Nuorisotutkimusseuran sivuilta.

Lue lisää

27.1.2016 |

Koulutus suojaa arjen haasteilta

Nuorten arjenhallinnan taidot omaksutaan lapsuudenkodissa. Arjenhallinnan ulottuvuudet muodostavat tiiviin kokonaisuuden. Uni, ystävät, harrastukset, ruokailutottumukset, talous ja kulutus ovat kiinteä osa nuorten arkea. Arjenhallinnan haasteet ylittävät niin sukupolvet kuin sektorirajatkin. Arjen jäljillä – Nuorisobarometri 2015 pureutuu nuorten arjenhallintaan ja tuo esiin sukupuolien väliset erot ja perhetaustan vaikutukset. Nuorten arki rakentuu...

Lue lisää

7.1.2016 |

Tervetuloa Nuorisobarometrin julkistamistilaisuuteen 27.1.2016

Vuoden 2015 Nuorisobarometri Arjen jäljillä julkaistaan 27.1.2016 klo 9-12 Stadin ammattiopistossa, Meritalon toimipisteessä (ent. Verovirasto), Haapaniemenkatu 7-9, Helsinki. Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa suomalaisten 15-19-vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita. Vuoden 2015 Nuorisobarometrin teema on nuorten arjenhallinta. Nuorisobarometri tarttuu nuorten kannalta ajankohtaisiin aiheisiin, mutta toistaa joitain tutkimuskysymyksiä säännöllisesti. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta...

Lue lisää

7.12.2015 |

Äänestä Nuoralle uusi logo

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta järjesti avoimen suunnittelukilpailun uudesta logosta alle 29-vuotiaille nuorille. Saimme yhteensä 29 nuorelta ehdotuksia uudeksi logoksi. Kilpailuun saapuneet ehdotukset näet tästä. Äänestys on päättynyt, annetut äänet näkyvät kuvien alla. Toivoimme, että logo kuvaa yhteistyötä ja vaikuttamista, jonka lisäksi logon tulisi olla nuorekas, monikäyttöinen ja siinä on vähintään...

Lue lisää

3.12.2015 | ,

Kirje opetus- ja kulttuuriministerille

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta lähestyy Teitä, opetus- ja kulttuuriministeri, kirjeellä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on marraskuun alussa keskeyttänyt lakisääteisen Nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2016–2019 valmistelun. Ohjelma oli tarkoitus hyväksyä valtioneuvostossa joulukuussa 2015. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta on huolissaan ohjelmatyön keskeytyksestä ja sen vaikutuksesta tulevaisuuden nuorisopolitiikkaan. Kysymme, mitä nuorisopolitiikan kehittämisohjelman uudelleentarkastelu lakimuutoksen myötä merkitsee? Nuorisopolitiikan...

Lue lisää

3.12.2015 | ,

Lausunto nuorisolain uudistamisesta

Lausunnossaan nuorisolain uudistamisesta Nuora katsoo, että uuden nuorisolain henki olisi paljolti korjaavan nuorisotyön puolella. Nuoran näkökulmasta nuorisotyön tulisi olla ennaltaehkäisevää työtä, joka pitäisi näkyä vahvemmin myös uudessa nuorisolaissa. Nuora myös näkee, että nuorten erilaiset kuulemisen muodot tulisi kirjata ylös. Lasten ja nuorten kuuleminen on monissa kunnissa järjestetty eri tavoin,...

Lue lisää

3.12.2015 | ,

Lausunto lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaan 2016

Lapsiasiavaltuutettu pyysi Nuoralta lausuntoa lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaan 2016 koulutuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilasta perusopetuksessa. Lausunnossaan Nuora kiinnitti huomiota koulujen ja väestöryhmien välisiin eroihin oppimistuloksissa, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien oppilashuollon ja opinto-ohjauksen tärkeyteen sekä alueiden välisiin eroihin perusopetuksen saavutettavuudessa ja määrässä. Lisäksi Nuora toi esiin nuorten näkemyksiä koulujen välisistä eroista kiusaamiseen...

Lue lisää

20.11.2015 |

Ehtikö nuori olla lapsi?

Lasten oikeuksien päivänä on hyvä pysähtyä miettimään lasten ja nuorten asemaa Suomessa. Vaikka meillä Suomessa kansainvälisillä mittareilla lapsilla ja nuorilla meneekin hyvin, huolestuttavaa   on, että hyvinvointia uhkaavat ongelmat kasaantuvat yhä pienemmälle joukolle. Tämän vuoden Lapsen oikeuksien teemana on lapsiperheiden köyhyys. Perheiden köyhyys näkyy arjessamme yhä voimakkaammin. Lasten näkökulmasta köyhyys...

Lue lisää

9.11.2015 |

Kilpailu nuorille – suunnittele Nuoralle logo

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta järjestää kaikille alle 29-vuotiaille nuorille avoimen suunnittelukilpailun neuvottelukunnan uudesta logosta! Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta – Nuora on valtioneuvoston asettama asiantuntijaelin. Nuora toimii aktiivisesti tuoden lasten ja nuorten näkökulmaa päätöksentekoon ja tekee omia kannanottoja ajankohtaisista asioista yksin ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Nuora on verkostoitunut eri tahojen kanssa...

Lue lisää

1 5 6 7 8 9 12