Skip to content

Mitä haluat, että kysymme nuorten tulevaisuudesta?

03.11.2015

Barokysymysnuorille_3_pieni

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta ja Nuorisotutkimusverkosto julkaisevat vuosittain nuorten elinoloja kuvaavan Nuorisobarometrin. Vuoden 2016 Nuorisobarometrin teema on Tulevaisuus.

Pyydämme nuorilta apua ja ideoita Tulevaisuus-teemaan sopiviksi kysymyksiksi. Haluamme selvittää nuorten näkemyksiä niin heidän omasta tulevaisuudestaan kuin suomalaisen yhteiskunnan ja maailman tulevaisuudesta yleisemminkin. Kysymykset voivat käsitellä tulevaa niin lyhyemmällä kuin pidemmälläkin aikavälillä. Teemat voivat liittyä esimerkiksi siihen, millaisia pelkoja, riskejä tai unelmia tulevaisuuteen, ympäristöön, työelämään, maahanmuuttoon, globalisaatioon jne. liittyy. Anna mielikuvituksesi lentää, kaikki ehdotukset ovat meille suureksi hyödyksi!

Pyydämme vastauksia 20.11. mennessä. Vastaukset käydään läpi Nuorisotutkimusverkoston kanssa ja kysymykset laaditaan joulukuussa. Kyselyyn voi vastata nimettömänä.

Ajatuksia Tulevaisuus-teeman kysymyksistä voi lähettää tämän linkin kautta https://www.webropolsurveys.com/S/FEF0F753F8E24273.par
Aikaisempiin Nuorisobarometreihin pääsee tutustumaan tästä http://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri/

Nuorisobarometri toteutetaan puhelinhaastatteluna keväällä 2016 ja kohderyhmänä ovat 15–29-vuotiaat nuoret.

Taustaa:
Nuorisobarometriä on julkaistu vuodesta 1994 lähtien. Osa kysymyksistä toistuu vuosittain samanlaisina, mikä mahdollistaa muutosten seuraamista ja todellisten ajassa tapahtuneiden trendien havaitsemisen. Nuorisobarometrin vastauksista on koottu erilaisia tilastoja tietoanuorista.fi-sivuille. Tilastot ovat kaikkien käytettävissä.