Hyvää työtä! - Nuorisobarometri 2019 kansikuva

Hyvää työtä! – Nuorisobarometri 2019 aiheena on työ ja yrittäjyys

Hyvää työtä! –Nuorisobarometri 2019 selvittää nuorten kuvaa työstä ja yrittäjyydestä. Barometrissa tarkastellaan työn luonteen ja työn teettämisen tapojen mutosta, mutta pääpaino on erityisesti nuorten omissa kokemuksissa ja näkemyksissä työelämästä ja sen tulevaisuudesta. Tutkimus tarjoaa paitsi kattavan yleiskuvan nuorten työhön ja yrittäjyyteen kohdistuvista arvoista ja asenteista, myös arvokasta tietoa työmarkkinoille.

Nuorisobarometri 2019 perustuu 1907 nuoren puhelinhaastatteluun.

Hyvää työtä! Nuorisobarometri 2019

Nuorisobarometri 2019 Infografiikka

Nuorisobarometri 2019 politiikkasuositukset

Ungdomsbarometern 2019: Infografik

Youth Barometer 2019: Infographics

Tiedostot on tehty huomioon ottaen Saavutettavuusdirektiivin vaatimukset. Mikäli huomaat ongelmia saavutettavuudessa tai tiedoston toiminnassa, olethan yhteydessä valtion nuorisoneuvoston sihteeristöön.