Uutiset

2.5.2017 |

Nuori, vaikuta vuoden 2018 Nuorisobarometrin kysymyksiin!

Nuorisobarometrin tehtävänä on kerätä ajantasaista seurantatietoa Suomessa asuvien 15-29-vuotiaiden nuorten arvoista ja asenteista. Vuoden 2018 barometri pureutuu pohtimaan suomalaisnuorten eurooppalaisuutta. Kenellä on valtaa Euroopassa – ja keneltä sitä puuttuu? Millaisena hahmottuvat eurooppalaiset arvot – vai onko niitä ollenkaan? Mitä eurooppalaisuus suomalaisnuorille merkitsee? Ehdota kysymyksiä Nuorisobarometriin 31.5.2017 mennessä, ja liity...

Lue lisää

28.3.2017 |

Nuorten äänestysinto kuntavaaleissa korkea

Valtion nuorisoneuvoston tuoreen mielipidemittauksen mukaan 68 prosenttia 18–29-vuotiaista nuorista aikoo äänestää kuntavaaleissa. Nuorten äänestysinto on kasvanut viime kesästä, jolloin 59 prosenttia kertoi aikovansa käyttää äänioikeuttaan. Edellisissä kuntavaaleissa koko väestön äänestysaktiivisuus oli 58,3 prosenttia. Alle 25-vuotiaista nuorista äänesti vain 30 prosenttia ja 25–34-vuotiaiden äänestysprosentti oli noin 40. (Borg & Pikkala...

Lue lisää

7.3.2017 |

Nuorilta vahva viesti Suomen tulevaisuudesta

Tuoreen Nuorisobarometrin mukaan 15–29-vuotiaiden nuorten luottamus toisiin ihmisiin ja Suomen tulevaisuuteen asuinmaana on heikentynyt kahdessa vuodessa. Kun vuonna 2014 Suomen tulevaisuuteen asuinmaana suhtautui optimistisesti 63 prosenttia nuorista, vuonna 2016 optimisesti suhtautuvia oli enää 55 prosenttia. Myös epäluottamus muihin ihmisiin on lisääntynyt nopeasti etenkin nuorten poikien kohdalla. Heikointa luottamus on...

Lue lisää

16.2.2017 |

Järjestöt haastavat kuntavaaliehdokkaat lasten ja nuorten asialle

Kuntavaaliehdokkaat haastetaan allekirjoittamaan Lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulu. Allekirjoittamalla ehdokkaat sitoutuvat edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia tukevia tavoitteita, mikäli tulevat valituiksi kunnanvaltuutetuiksi. Huoneentaulu julkistetaan tänään 16.2.2016 klo 12. Se on luettavissa ja allekirjoitettavissa osoitteessa huoneentaulu.fi Huoneentaulun tavoitteena on saada ehdokkaat pohtimaan, mitä he ovat valmiita tekemään lasten ja nuorten...

Lue lisää

3.1.2017 |

Uusi nuorisolaki voimaan: tervetuloa valtion nuorisoneuvosto

Nuorisotoimiala on saanut yli kahden vuoden työn ja ponnistelujen jälkeen uuden lain. Valmistelussa kuultiin nuorisoasioihin perehtyneitä asiantuntijoita ja siihen pääsivät vaikuttamaan myös nuoret itse. Eduskunta hyväksyi nuorisolain 23.11.2016 ja se vahvistettiin 21.12.2016. Laki on tullut voimaan 1.1.2017. Uudella nuorisolailla on tavoitteena vahvistaa nuorten osallisuutta, tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä...

Lue lisää

1.12.2016 |

Nuoret 100-vuotiaassa Suomessa

              Suomi100 juhlavuoden innoittamina kokosimme nuorten elämän murroskohtia sadalta vuodelta. Nyt on aloitetaan visioiminen keräämällä nuorten ajatuksia tämän päivän ja tulevaisuuden Suomesta. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta kiertää eri tapahtumissa ensi vuoden aikana, joissa nuoret pääsevät kertomaan ajatuksiaan. Marraskuussa 2017 meillä on satoja ajatuksia, joista...

Lue lisää

25.11.2016 |

Nuorisoasiain neuvottelukunta on mukana Studia-messuilla!

Lähdemme messuille tapaamaan nuoria ja testauttamaan aivan uutta Tulevaisuus -peliämme. Messuilla julkistetaan myös Suomi100-vuotta juhlavuoteen liittyvä vuosisatabanderolli, joka kertoo, miten nuorten elämä on muuttunut 100-vuotiaassa Suomessa. Osastolla poikkeavilla nuorilla on mahdollisuus kertoa, miltä Suomi näyttää nuoren silmillä tänään ja miltä tulevaisuudessa. Kuten messuilla on tapana, osastolla on jaossa hienoja tietoanuorista.fi -messutavaroita; jumppareppuja, purkkaa,...

Lue lisää

16.11.2016 |

Lapsibarometri 2016: Luottamus 6-vuotiaiden lasten kokemana

”Yhteiskunnalla on velvollisuus kuulla ja kuunnella lasta, jokaista. Lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Kun tässä onnistumme, olemme askeleen lähempänä yhdenvertaista, kestävää yhteiskuntaa.” Näin toteaa lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila Lapsibarometrin esipuheessa. Tänään (16.11.2016) Helsingissä julkistettavan ensimmäisen Lapsibarometrin teemana on luottamus, jota lähestytään tutkimuksessa kolmen näkökulman, ihmissuhteiden, tunteiden ja yhteiskunnan kautta....

Lue lisää

28.10.2016 |

Millaista elämä Suomessa on nuorena turvapaikanhakijana?

Miten opiskelu sujuu, miten nuoret löytävät ystäviä ja paikkansa yhteiskunnassa? Millaisia ovat nuorten turvapaikanhakijoiden parissa työskentelevien ammatilliset vaatimukset? Nuorisotutkimusverkoston Näkökulma-kirjoitussarja valaisee turvapaikkaa hakevien nuorten ja heidän parissaan toimivien kokemuksia ensimmäisistä kuukausista Suomessa. Kirjoitussarjan taustalla on tutkimus- ja vapaaehtoishanke, jonka Nuorisotutkimusverkosto toteutti yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n ja Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan...

Lue lisää

30.9.2016 |

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan otettavista asioista. Valmisteilla olevaan nuorisolakiin on kirjattu valtakunnallinen nuoristyön ja -politiikan ohjelman ensimmäinen kausi olisi vuodet 2017-2019, ja uuden nuorisolain olisi tarkoitus astua voimaan 1.1.2017. Neuvottelukunta korostaa, että valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman keskiöön on...

Lue lisää

1 2 3 4 5 11