Uutiset

8.6.2018 |

Valtion nuorisoneuvosto osaamisen ja koulutuksen ministeriryhmälle: nuoret tarvitsevat opintopolut, jotka seuraavat oppijaa

Valtion nuorisoneuvosto toivoo kirjeessään osaamisen ja koulutuksen ministeriryhmältä, että ministeriryhmä kiinnittäisi huomiota koulutuspolitiikassa erityisesti nuorten opintopolkujen kehittämiseen. Tuoreen Nuorisobarometrin mukaan suomalaisten nuorten koulutususko on vahva, mutta koulutuksen tasa-arvon turvaamisessa on parantamisen varaa. Valtion nuorisoneuvoston mukaan on tärkeää kiinnittää huomiota opintokyvyn turvaamiseen ja erityistä tukea tarvitsevien tukeen. Lisäksi valtion nuorisoneuvoston mielestä on tärkeää kiinnittää huomiota nuorten...

Lue lisää

3.4.2018 |

Mitä kysytään nuorilta työelämästä ja yrittäjyydestä?

Vuosittain julkaistavan Nuorisobarometri mittaa suomalaisten 15-29-vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita. Nuorisobarometri tarttuu nuorten kannalta ajankohtaisiin aiheisiin toistaen joitain tutkimuskysymyksiä säännöllisesti. Vuoden 2019 Nuorisobarometrin teemaksi valikoitui nuorten ehdotusten joukosta työelämä ja yrittäjyys. Mitä nuorilta pitäisi kysyä teemaan liittyen? Ehdota kysymyksiä Nuorisobarometriin 23.4. mennessä. https://www.webropolsurveys.com/S/FF7C80D0C68ADD5B.par Aikaisemmat Nuorisobarometri ovat luettavissa https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri/

Lue lisää

21.3.2018 |

Nuorisobarometrin julkistamistilaisuus katsottavissa

Eilen julkaistun Nuorisobarometri 2017 Opin polut ja pientareet julkistamistilaisuus Tiedekulmassa on katsottavissa nyt Helsingin yliopiston sivuilla. Tallennetta pääsee katsomaan täältä. Uuteen nuorisobarometriin voi tutustua tämän linkin takaa. Nuorisotutkimusseuran ja Valtion nuorisoneuvoston tiedotteen löydät täältä.

Lue lisää

20.3.2018 |

Nuorisobarometri 2017: Nuoret suhtautuvat myönteisesti oppimiseen ja koulutukseen

Tiedote, Nuorisotutkimusseura & Valtion nuorisoneuvosto Nuorisobarometri 2017: Nuoret suhtautuvat myönteisesti oppimiseen ja koulutukseen Suomalaiset nuoret suhtautuvat myönteisesti oppimiseen ja koulutukseen. Vuoden 2017 Nuorisobarometrissa selvitettiin nuorten arvoja ja asenteita osaamisesta ja koulutuksesta.  Tutkimukseen osallistuneista nuorista 94 prosenttia uskoo koulutuksen parantavan olennaisesti työnsaantimahdollisuuksia. Nuoret kokevat yleissivistyksen arvokkaaksi, ja suurin osa kertoo...

Lue lisää

26.1.2018 |

Valtion tuki lasten ja nuorten harrastuksiin tulisi kohdentaa tarkemmin

Valtionhallinnon eri toimialat tukevat lasten ja nuorten harrastustoimintaa yhteensä 250–300 miljoonalla eurolla vuosittain. Avustusmuotoja harrastamisen edistämiseen joko suoraan tai välillisesti on vuositasolla yli 20. Myös ohjelmat, työryhmät ja erilaiset strategiatyöt ovat olleet yleisiä. Owal Group Oy:n toteuttaman selvityksen mukaan valtion ohjauksella ei ole kyetty turvaamaan erityisesti niiden lasten ja...

Lue lisää

15.1.2018 |

Valtion nuorisoneuvosto tarkasteli hallituksen kärkihankkeita

Valtion nuorisoneuvosto käsitteli vuoden 2017 viimeisessä kokouksessaan kärkihankekatsauksensa. Kärkihankekatsauksessa on tarkasteltu hallituksen nuorisopoliittisesta näkökulmasta oleellisimmat kärkihankkeet ja näiden tämänhetkinen tilanne. Katsauksessa arvioidaan hankkeiden etenemistä ja näiden vaikutusta nuorten elinoloihin Suomessa. Yleisesti ottaen Valtion nuorisoneuvosto on tyytyväinen siihen, että hallitus on lisännyt puolivälitarkistuksestaan asti huomiota nuoriin liittyviin kysymyksiin. Huolta herättää...

Lue lisää

12.1.2018 |

Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa -sarjan Näkökulmat julkaistu yhtenäisinä koosteina suomeksi ja englanniksi

Nuorisotutkimusverkosto on julkaissut Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa -kirjoitussarjasta kokonaisuuden, jossa tuodaan esiin Suomesta turvapaikkaa hakeneiden nuorten ja heidän parissaan toimivien kokemuksia heidän ensimmäisistä kuukausistaan Suomessa. Kirjoitussarja on julkaistu koosteena sekä suomeksi että englanniksi. Myös Valtion nuorisoneuvosto (tuolloin vielä Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta) oli mukana kirjoitussarjan luomisessa. Kirjoitussarjan taustalla oli Nuorisotutkimusverkoston,...

Lue lisää

30.11.2017 |

Valtion nuorisoneuvosto päätti toimintasuunnitelmastaan vuosille 2018–2019

Valtion nuorisoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 28.11.2017 toimintasuunnitelman loppukaudeksi. Tutkimus- ja arviointityössä valtion nuorisoneuvosto on mukana esimerkiksi alkuvuonna 2018 julkaistavassa harrastamisen arvioinnissa yhteistyössä STEAn ja valtion liikuntaneuvoston kanssa. Tutkimustyössä toteutetaan myös vuonna 2018 ja 2019 julkistettavat nuorisobarometrit ja vapaa-aikatutkimukset. Ennakointityössä valtion nuorisoneuvosto ja valtion liikuntaneuvosto valmistelevat yhteisen liikunta- ja nuorisopoliittisen tulevaisuuskuvan,...

Lue lisää

4.10.2017 |

Mitä luet ja miksi?

Valtion nuorisoneuvosto kysyy nuortenideat.fi-palvelun kautta mitä nuoret lukevat ja miksi? Mitä nuoret suosittelevat kaverille luettavaksi ja mitä luetaan kouluissa tai vapaa-ajalla. Linkki kyselyyn https://www.nuortenideat.fi/fi/ideat/1112/

Lue lisää

26.9.2017 |

Keskustelunavaus: Oppilaitokset ja nuorisojärjestöt yhteistyöhön lisäämään nuorten yhteiskunnallista aktiivisuutta

Meitä lähestyy vaalisuma: reilussa puolessatoista vuodessa pidetään presidentinvaalit, maakuntavaalit, eduskuntavaalit ja eurovaalit. Nuorilta löytyy kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin, mutta silti monet jättävät äänestämättä. Peruskoululla ja toisen asteen koulutuksella on tärkeä rooli nuorten poliittisen tietämyksen opetuksessa, mutta koulun ulkopuolinen nuorten omaehtoinen toiminta antaa mahdollisuuden harjoitella näitä taitoja käytännössä. Oppilaitosten ja nuorisojärjestöjen...

Lue lisää

1 2 3 4 5 12