Uutiset

10.11.2020 |

Nuorten elinolot -vuosikirja 2020 julkaistu

Nuorten perheet ja läheissuhteet – Nuorten elinolot -vuosikirja 2020 on julkaistu. Nuorisotutkimusseuran sivuilla olevan tiedotteen mukaan nuoret aikuiset kokevat perhe-elämän ja vapaa-ajan yhdistämisen haasteellisena, ja nuoret aikuiset asuvat yhä useammin yksin. Vuosikirja tuo esiin nuorten perhesuhteiden moninaisuuden ja perheen määrittelyn haasteita. Teoksessa perheiden merkityksiä tarkastellaan lasten ja nuorten sekä...

Lue lisää

8.10.2020 |

Valtion nuorisoneuvosto ja Tilastokeskus selvittivät nuorten mielipiteitä koronakriisissä

Valtion nuorisoneuvosto ja Tilastokeskus selvittivät nuorten mielipiteitä koronakriisistä Tilastokeskus selvitti valtion nuorisoneuvoston toimeksiannosta 15-29-vuotiaiden nuorten mielipiteitä koronakriisistä. Aineistona käytettiin valtioneuvoston kanslian ja Tilastokeskuksen Kansalaispulssi-kyselyä, jota on toteutettu 2-3 viikon välein huhtikuusta 2020 alkaen. Huhti-elokuun kierroksista muodostettiin erillinen yhdistelmäaineisto, jonka kokonaisvastaajamäärä oli 9 516. Nuoria aineistossa oli 1 593 henkilöä....

Lue lisää

2.10.2020 |

Sinustako kansikuvan tekijä?

Sinustako kansikuvan tekijä? Valtion nuorisoneuvosto etsii kansikuvapiirtäjää Nuorisobarometri 2020:lle sekä Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2020:lle. Kumpikin julkaistaan keväällä 2021 yhteistyössä Nuorisotutkimusseuran kanssa. Erityisesti toivomme nuorten, työuransa alussa olevien, henkilöiden näyttävän kykynsä. Sinun ei tarvitse olla vielä alan pitkäaikainen ammattilainen. Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa suomalaisten nuorten arvoja ja asenteita. Nuorisobarometri...

Lue lisää

20.4.2020 |

Ungdomsbarometern 2019: unga upplever arbete som meningsfullt men skillnaderna mellan könen är stora

Ungdomar är förbundna till att arbeta och arbete upplevs som meningsfullt. Särskilt meningsfullt upplevs arbetet av unga företagare, och den positiva attityden till företagande har förstärkts bland unga.  Det finns emellertid stora skillnader mellan könen i förhållandet till den egna ställningen på arbetsmarknaden och framtiden i arbetslivet: unga kvinnor...

Lue lisää

20.4.2020 |

Nuorisobarometri 2019: työ on nuorille merkityksellistä, mutta erot sukupuolten välillä ovat suuria

Nuoret ovat sitoutuneita työhön ja työ koetaan merkitykselliseksi. Erityisen merkitykselliseksi työnsä kokevat yrittäjinä toimivat nuoret, ja myönteisyys yrittäjyyttä kohtaan on nuorten keskuudessa vahvistunut.  Sukupuolten välillä on kuitenkin selkeitä eroja suhtautumisessa omaan työmarkkina-asemaan ja tulevaisuuteen työelämässä: nuoret naiset ovat monin tavoin nuoria miehiä huolestuneempia työhön ja työelämään liittyvissä näkemyksissään, ja...

Lue lisää

20.12.2019 |

Valtion nuorisoneuvoston toimintasuunnitelma hyväksytty

Valtion nuorisoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 19.12.2019 toimintasuunnitelman vuosille 2020-2023. Toimintasuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa neuvoston 31.8.2023 asti kestävän toimikauden aikana. Toimintasuunnitelmassa määriteltiin valtion nuorisoneuvoston kauden painopistealueiksi tulevaisuus- ja ennakointityön kehittäminen sekä neuvoston tunnettuuden ja vaikuttavuuden vahvistaminen. Toimintasuunnitelma on jaettu neljään osaan: tutkimustyöhön, arviointityöhön, ennakointityöhön sekä nuorisotoimialan kansainvälisen kehityksen ja yhteistyön seurantaan. Toimintasuunnitelmassa...

Lue lisää

1.11.2019 |

Valtion nuorisoneuvoston sihteeristö valittu

Valtion nuorisoneuvoston sihteeristö on nimitetty alkaneelle neuvoston toimikaudelle. Valtion nuorisoneuvoston pääsihteeriksi valittiin Anna-Maria Tenojoki. Tenojoki aloittaa tehtävässään 1.3.2020. Pääsihteerin tehtävää hoitaa tähän saakka Martti Rasa, joka jatkaa neuvoston suunnittelijana. Valtion nuorisoneuvoston toisena suunnittelijana aloitti 1.11.2019 Anssi Pirttijärvi. Henkilöstön yhteystiedot löydät täältä.

Lue lisää

31.10.2019 |

Valtion nuorisoneuvosto antoi lausuntonsa valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan

Valtion nuorisoneuvosto on 31.10.2019 lausunut lausuntokierroksella olevaan valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan 2020-2023. Lausunnossa valtion nuorisoneuvosto kiittelee esimerkiksi VANUPO-luonnoksessa olevaa hyvää arvopohjaa ja VANUPOn monialaista näkökulmaa nuorisopolitiikkaan. Kehittämistä VANUPOssa on kuitenkin konkreettisuudessa ja erityisesti mittaristossa. Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä. Lausuntokierros päättyy 4.11.2019.

Lue lisää

1 2 3 4 5 15