Uutiset

14.11.2018 |

Mikä on Nuorisobarometrin teema vuonna 2020?

Vuoden 2020 Nuorisobarometrin suunnittelu on käsillä ja otamme vastaan ehdotuksia teemasta. Ehdota aihetta vuoden 2020 Nuorisobarometrille 26.11.2018 mennessä. Viimeisimmät Nuorisobarometrin teemat ovat olleet: 2012 hyvinvoinnin sosiaalinen periytyvyys 2013 nuorten osallisuus 2014 yhdenvertaisuus ja syrjintä 2015 arjenhallinta 2016 tulevaisuus 2017 osaaminen ja koulutus 2018 valta ja vaikuttaminen Euroopassa 2019 työelämä...

Lue lisää

6.11.2018 |

Osallistu nuoriso- ja liikuntapolitiikan tulevaisuustyöhön

Opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto sekä valtion nuorisoneuvosto ja valtion liikuntaneuvosto ovat käynnistäneet työn systemaattisen ennakoinnin kehittämiseksi yhteistyössä Gaia Consultingin kanssa. Ennakoinnin tarkoituksena on tuottaa tulevaisuuskuvia nuorisotyön ja -politiikan sekä liikuntapolitiikan valmistelun ja päätöksenteon tueksi. Työn taustoittamiseksi ja tulevaisuuskuvien muodostamiseksi tehdään kysely, jolla kartoitetaan Sinun asiantuntijamielipidettäsi nuorisotyön...

Lue lisää

15.10.2018 |

Oletko sinä seuraavan Nuorisobarometrin kansikuvan piirtäjä?

Valtion nuorisoneuvosto etsii nuorta kansikuvapiirtäjää maaliskuussa 2019 julkaistavalle Nuorisobarometrille, jonka teema on valta ja vaikuttaminen Euroopassa. Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa suomalaisten nuorten arvoja ja asenteita. Nuorisobarometrissa tartutaan aina ajankohtaisiin aiheisiin, toistaen kuitenkin säännöllisesti tiettyjä tutkimuskysymyksiä. Nuorisobarometrissa tarkastellaan näin ollen myös pidemmän aikavälin asennemuutoksia. Nuorisobarometri julkaistaan yhteistyössä valtion nuorisoneuvoston ja...

Lue lisää

15.6.2018 |

Harrastamisen strategian valmistelu alkaa – Ministeri Terho: Harrastamisen on oltava mahdollista kaikille lapsille ja nuorille

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 13.6.2018 Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien kehittämiseksi yhteistä strategiaa ja mitattavia tavoitteita valtionhallinnolle. Harrastamisen strategia valmistuu loppuvuodesta. – Harrastamisen strategian tavoitteena on kehittää harrastamista konkreettisin toimenpitein, jotta harrastaminen olisi aidosti kaikkien lasten ja nuorten mahdollisuus, eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho sanoo....

Lue lisää

8.6.2018 |

Valtion nuorisoneuvosto osaamisen ja koulutuksen ministeriryhmälle: nuoret tarvitsevat opintopolut, jotka seuraavat oppijaa

Valtion nuorisoneuvosto toivoo kirjeessään osaamisen ja koulutuksen ministeriryhmältä, että ministeriryhmä kiinnittäisi huomiota koulutuspolitiikassa erityisesti nuorten opintopolkujen kehittämiseen. Tuoreen Nuorisobarometrin mukaan suomalaisten nuorten koulutususko on vahva, mutta koulutuksen tasa-arvon turvaamisessa on parantamisen varaa. Valtion nuorisoneuvoston mukaan on tärkeää kiinnittää huomiota opintokyvyn turvaamiseen ja erityistä tukea tarvitsevien tukeen. Lisäksi valtion nuorisoneuvoston mielestä on tärkeää kiinnittää huomiota nuorten...

Lue lisää

3.4.2018 |

Mitä kysytään nuorilta työelämästä ja yrittäjyydestä?

Vuosittain julkaistavan Nuorisobarometri mittaa suomalaisten 15-29-vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita. Nuorisobarometri tarttuu nuorten kannalta ajankohtaisiin aiheisiin toistaen joitain tutkimuskysymyksiä säännöllisesti. Vuoden 2019 Nuorisobarometrin teemaksi valikoitui nuorten ehdotusten joukosta työelämä ja yrittäjyys. Mitä nuorilta pitäisi kysyä teemaan liittyen? Ehdota kysymyksiä Nuorisobarometriin 23.4. mennessä. https://www.webropolsurveys.com/S/FF7C80D0C68ADD5B.par Aikaisemmat Nuorisobarometri ovat luettavissa https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri/

Lue lisää

21.3.2018 |

Nuorisobarometrin julkistamistilaisuus katsottavissa

Eilen julkaistun Nuorisobarometri 2017 Opin polut ja pientareet julkistamistilaisuus Tiedekulmassa on katsottavissa nyt Helsingin yliopiston sivuilla. Tallennetta pääsee katsomaan täältä. Uuteen nuorisobarometriin voi tutustua tämän linkin takaa. Nuorisotutkimusseuran ja Valtion nuorisoneuvoston tiedotteen löydät täältä.

Lue lisää

20.3.2018 |

Nuorisobarometri 2017: Nuoret suhtautuvat myönteisesti oppimiseen ja koulutukseen

Tiedote, Nuorisotutkimusseura & Valtion nuorisoneuvosto Nuorisobarometri 2017: Nuoret suhtautuvat myönteisesti oppimiseen ja koulutukseen Suomalaiset nuoret suhtautuvat myönteisesti oppimiseen ja koulutukseen. Vuoden 2017 Nuorisobarometrissa selvitettiin nuorten arvoja ja asenteita osaamisesta ja koulutuksesta.  Tutkimukseen osallistuneista nuorista 94 prosenttia uskoo koulutuksen parantavan olennaisesti työnsaantimahdollisuuksia. Nuoret kokevat yleissivistyksen arvokkaaksi, ja suurin osa kertoo...

Lue lisää

26.1.2018 |

Valtion tuki lasten ja nuorten harrastuksiin tulisi kohdentaa tarkemmin

Valtionhallinnon eri toimialat tukevat lasten ja nuorten harrastustoimintaa yhteensä 250–300 miljoonalla eurolla vuosittain. Avustusmuotoja harrastamisen edistämiseen joko suoraan tai välillisesti on vuositasolla yli 20. Myös ohjelmat, työryhmät ja erilaiset strategiatyöt ovat olleet yleisiä. Owal Group Oy:n toteuttaman selvityksen mukaan valtion ohjauksella ei ole kyetty turvaamaan erityisesti niiden lasten ja...

Lue lisää

15.1.2018 |

Valtion nuorisoneuvosto tarkasteli hallituksen kärkihankkeita

Valtion nuorisoneuvosto käsitteli vuoden 2017 viimeisessä kokouksessaan kärkihankekatsauksensa. Kärkihankekatsauksessa on tarkasteltu hallituksen nuorisopoliittisesta näkökulmasta oleellisimmat kärkihankkeet ja näiden tämänhetkinen tilanne. Katsauksessa arvioidaan hankkeiden etenemistä ja näiden vaikutusta nuorten elinoloihin Suomessa. Yleisesti ottaen Valtion nuorisoneuvosto on tyytyväinen siihen, että hallitus on lisännyt puolivälitarkistuksestaan asti huomiota nuoriin liittyviin kysymyksiin. Huolta herättää...

Lue lisää

1 2 3 4 5 13