Uutiset

25.1.2021 |

Henkilövaihdoksia nuorisoneuvoston sihteeristössä

Pääsihteeri Anna-Maria Tenojoen virkavapaan aikana 1.2.2021 alkaen vs. pääsihteerinä toimii Eija Kauniskangas, ja 1.3.2021 alkaen vs. suunnittelijana Elina Peltonen.   Eijan työt nuorisoneuvostossa käynnistyivät suunnittelijan pestissä viime syksynä, jolloin työnkuvaan kuuluivat erityisesti arviointiin liittyvät tehtävät. Pääsihteerin sijaisuuden myötä työtehtävät laajenevat koskemaan laajemmin neuvoston toimintaa. Eijan tausta löytyy  nuorisotoimialalta ja koulutukseltaan...

Lue lisää

18.11.2020 |

Nuorisoneuvosto pyytää tarjouksia koronakriisin vaikutuksia nuorisotoimialaan koskevasta selvityksestä

Nuorisoneuvosto teettää kevään 2021 aikana selvityksen koronakriin vaikutuksista eri nuorisotyön ja -toiminnan muotoihin. Selvityksen tavoitteena on tarkastella kriisin vaikutuksia nuorten kanssa toimivien näkökulmasta. Keväällä 2020 maailmanlaajuisesti puhjennut COVID-19 pandemia ja siitä johtuneet poikkeusolot ja rajoitukset vaikuttivat monin tavoin nuorisotoimialaan. Nuorille suunnatut palvelut ja harrastustoiminta perustuvat paljolti sosiaalisiin kontakteihin, joita...

Lue lisää

10.11.2020 |

Nuorten elinolot -vuosikirja 2020 julkaistu

Nuorten perheet ja läheissuhteet – Nuorten elinolot -vuosikirja 2020 on julkaistu. Nuorisotutkimusseuran sivuilla olevan tiedotteen mukaan nuoret aikuiset kokevat perhe-elämän ja vapaa-ajan yhdistämisen haasteellisena, ja nuoret aikuiset asuvat yhä useammin yksin. Vuosikirja tuo esiin nuorten perhesuhteiden moninaisuuden ja perheen määrittelyn haasteita. Teoksessa perheiden merkityksiä tarkastellaan lasten ja nuorten sekä...

Lue lisää

8.10.2020 |

Valtion nuorisoneuvosto ja Tilastokeskus selvittivät nuorten mielipiteitä koronakriisissä

Valtion nuorisoneuvosto ja Tilastokeskus selvittivät nuorten mielipiteitä koronakriisistä Tilastokeskus selvitti valtion nuorisoneuvoston toimeksiannosta 15-29-vuotiaiden nuorten mielipiteitä koronakriisistä. Aineistona käytettiin valtioneuvoston kanslian ja Tilastokeskuksen Kansalaispulssi-kyselyä, jota on toteutettu 2-3 viikon välein huhtikuusta 2020 alkaen. Huhti-elokuun kierroksista muodostettiin erillinen yhdistelmäaineisto, jonka kokonaisvastaajamäärä oli 9 516. Nuoria aineistossa oli 1 593 henkilöä....

Lue lisää

2.10.2020 |

Sinustako kansikuvan tekijä?

Sinustako kansikuvan tekijä? Valtion nuorisoneuvosto etsii kansikuvapiirtäjää Nuorisobarometri 2020:lle sekä Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2020:lle. Kumpikin julkaistaan keväällä 2021 yhteistyössä Nuorisotutkimusseuran kanssa. Erityisesti toivomme nuorten, työuransa alussa olevien, henkilöiden näyttävän kykynsä. Sinun ei tarvitse olla vielä alan pitkäaikainen ammattilainen. Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa suomalaisten nuorten arvoja ja asenteita. Nuorisobarometri...

Lue lisää

20.4.2020 |

Ungdomsbarometern 2019: unga upplever arbete som meningsfullt men skillnaderna mellan könen är stora

Ungdomar är förbundna till att arbeta och arbete upplevs som meningsfullt. Särskilt meningsfullt upplevs arbetet av unga företagare, och den positiva attityden till företagande har förstärkts bland unga.  Det finns emellertid stora skillnader mellan könen i förhållandet till den egna ställningen på arbetsmarknaden och framtiden i arbetslivet: unga kvinnor...

Lue lisää

20.4.2020 |

Nuorisobarometri 2019: työ on nuorille merkityksellistä, mutta erot sukupuolten välillä ovat suuria

Nuoret ovat sitoutuneita työhön ja työ koetaan merkitykselliseksi. Erityisen merkitykselliseksi työnsä kokevat yrittäjinä toimivat nuoret, ja myönteisyys yrittäjyyttä kohtaan on nuorten keskuudessa vahvistunut.  Sukupuolten välillä on kuitenkin selkeitä eroja suhtautumisessa omaan työmarkkina-asemaan ja tulevaisuuteen työelämässä: nuoret naiset ovat monin tavoin nuoria miehiä huolestuneempia työhön ja työelämään liittyvissä näkemyksissään, ja...

Lue lisää

1 2 3 4 5 15