Uutiset

14.8.2019 |

Oletko sinä Nuorisobarometrin 2019 kansikuvan piirtäjä?

Valtion nuorisoneuvosto etsii nuorta kansikuvapiirtäjää keväällä 2020 julkaistavalle Nuorisobarometrille 2019, jonka teemana työ ja yrittäminen. Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa suomalaisten nuorten arvoja ja asenteita. Nuorisobarometrissa tartutaan aina ajankohtaisiin aiheisiin, toistaen kuitenkin säännöllisesti tiettyjä tutkimuskysymyksiä. Nuorisobarometrissa tarkastellaan näin ollen myös pidemmän aikavälin asennemuutoksia. Nuorisobarometri julkaistaan yhteistyössä valtion nuorisoneuvoston ja Nuorisotutkimusseuran...

Lue lisää

24.6.2019 |

Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman (VANUPO) 2017–2019 arviointiraportti on valmistunut

Valtion nuorisoneuvosto on hyväksynyt tiistaina 18.6.2019 ensimmäisen uuden nuorisolain mukaisen vuosille 2017–2019 suunnatun valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan (VANUPO) ohjelman arvioinnin. VANUPO on lakisääteinen (Nuorisolaki 5 §) valtioneuvoston ohjelma, joka sisältää tarkemmat tavoitteet valtakunnalliselle nuorisotyölle ja -politiikalle ja niiden tukemiselle. Valtion nuorisoneuvoston tehtävä on laatia kerran hallituskaudessa valtioneuvostolle arviointi VANUPOn...

Lue lisää

10.6.2019 |

Tutkimus toimintarajoitteisten lasten ja nuorten vapaa-ajan harrastamisesta: erilaiset toimintarajoitteet tulevat näkyviin harrastamisessa monin tavoin

Tiedote, 10.6.2019 Valtion liikuntaneuvosto, valtion nuorisoneuvosto sekä Nuorisotutkimusseura ry. Noin 15 prosentilla suomalaisista lapsista ja nuorista on jokin vakava toimintarajoite, jonka vuoksi vapaa-ajan harrastamiseen liittyy erityisiä haasteita. Toimintarajoitteisista lapsista ja nuorista muita lapsia ja nuoria pienempi osuus kertoo harrastavansa jotakin liikuntaa. Heistä kaikkiaan viidenneksellä ei näytä olevan mitään harrastusta, kun...

Lue lisää

6.6.2019 |

Valtion nuorisoneuvosto lausui tulevaan valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan otettavista asioista

Valtion nuorisoneuvosto on nuorisolain 6§ mukaisesti antanut lausuntonsa tulevaan valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan (VANUPO) otettavista asioista. Lausunnossaan neuvosto toivoo tulevalta VANUPOlta konkreettisia mittareita VANUPOn toteutumisen seuraamiseen sekä yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta ohjelman arvopohjaksi. Neuvoston lausunnossa nostetaan myös esille neljä nuorisopoliittisesti tärkeää ilmiötä, joihin tulevan VANUPOn tulisi tarttua. Lausunto...

Lue lisää

15.5.2019 |

Suurin osa 18-29 –vuotiaista nuorista aikoo äänestää europarlamenttivaaleissa

Valtion nuorisoneuvoston tuoreen mielipidemittauksen mukaan 67,2% nuorista aikoo äänestää tulevissa europarlamenttivaaleissa. Naisten ja miesten äänestyskäyttäytymisessä ei ole juurikaan eroa. Sen sijaan koulutustausta vaikuttaa äänestyskäyttäytymiseen merkittävästi: äänestämässä aikovat käydä varsinkin korkeakoulututkinnon suorittaneet tai sitä suorittamassa olevat (82,7 %) sekä ylioppilaat ja lukiolaiset (74,7 %). Ammatillisen perustutkinnon suorittaneista tai sitä suorittamassa...

Lue lisää

30.4.2019 |

Nuorisokeskustoimintaa arvioitiin

Valtion nuorisoneuvosto sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat tilanneet arvioinnin nuorisokeskustoiminnasta selvittäen nuorisokeskusten keinot edistää nuorisolain ja asetuksen tavoitteiden toteutumista. Lisäksi selvitettiin nuorisokeskusten nuorisotyöllistä osaamista, alueellista vaikuttavuutta ja toiminnan vaikuttavuutta nuoriin. Arvioinnissa tarkasteltiin myös valtionavustuskäytäntöjen vaikutuksia nuorisokeskusten toiminnallisiin edellytyksiin, yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja nuorisotoiminnan laatuun. Myös nuorisokeskusten näkemyksiä heidän tulevaisuudennäkemyksistään muuttuvassa...

Lue lisää

25.4.2019 |

Valtion nuorisoneuvoston arviointien suositusyhteenveto

Valtion nuorisoneuvosto on kaudellaan 2015-2019 julkaissut yhteensä kolme arviointia valtionhallinnon toimenpiteiden nuorisopoliittista vaikutuksista. Arvioinneissa käsitellään valtionhallinnon toimenpiteitä lasten ja nuorten harrastamisen edistämiseksi, opetus- ja kulttuuriministeriön avustusprosessia ja nuorisokeskustoimintaa. Suositusyhteenvedossa on katsottu kaikkien arviointien suosituksia niiden yhdistävien tekijöiden näkökulmasta. Jokaisen arvioinnin yksityiskohtaisemmat suositukset löytyvät selvityksistä, jotka ovat luettavissa täällä. Kauden...

Lue lisää

2.4.2019 | ,

Nuoret näkyviin! Valtion nuorisoneuvoston hallitusohjelmatavoitteet puolueille

Valtion nuorisoneuvosto näkee, että nuoret tulee nostaa tulevan hallitusohjelman keskiöön. Nuorisotyö ja -politiikka täytyy saada vahvasti osaksi hallitusohjelmaa. Uusimman Nuorisobarometrin (2018) mukaan suomalaiset nuoret ovat aiempaa kiinnostuneempia politiikasta ja yhteiskunnallinen aktiivisuus on lisääntynyt. Ilmastonmuutos, maailmanpoliittinen tilanne, kansainvälinen terrorismi ja maahanmuuttajien määrän lisääntyminen ovat nuoria huolettavia teemoja. Nuorilla on tärkeä...

Lue lisää

12.3.2019 |

Nuorisobarometri 2018: nuorten politiikkakiinnostus on ennätystasolla

Tiedote, valtion nuorisoneuvosto & Nuorisotutkimusseura Julkaisuvapaa 12.3.2019, klo 00:01 TIEDOTE: Nuorten politiikkakiinnostus on ennätystasolla Nuorten asenteet demokratiaa kohtaan ovat myönteisiä ja nuoret arvostavat sitä. Vuoden 2018 Nuorisobarometrissa selvitettiin nuorten käsityksiä omista mahdollisuuksistaan ja keinoistaan vaikuttaa yhteiskunnassa. Nuorisobarometri osoittaa, että nuorten kiinnostus politiikkaan on kasvanut: Vuoden 2018 kyselyssä politiikasta ainakin...

Lue lisää

28.2.2019 |

Undersökning om barns och ungas fritid: möjligheterna till hobbyverksamhet är fortfarande långt i från jämlika

Pressmeddelande Statens idrottsråd, statens ungdomsråd, Ungdomsforskningssällskapet rf Får publiceras 28.2.2019, kl. 00.01 UNDERSÖKNING OM BARNS OCH UNGAS FRITID: MÖJLIGHETERNA TILL HOBBYVERKSAMHET ÄR FORTFARANDE LÅNGT I FRÅN JÄMLIKA Majoriteten av barnen och de unga anser sig vara rätt så nöjda med sitt liv. De unga är lyckligare än någonsin under...

Lue lisää

1 2 3 4 5 6 15