Uutiset

8.8.2017 |

Suunnittelijan paikka auki valtion nuorisoneuvostossa

Valtion nuorisoneuvostossa on auki suunnittelijan paikka. Haku valtiolle.fi-verkkosivun kautta 23.8.2017 klo 16.15. Tehtävä on määräaikainen ja se päättyy 31.8.2019. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriön toimialaan kuuluvat myös opintotuki-, kirkollis- ja tekijänoikeusasiat. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa tulevaisuuden osaamis-...

Lue lisää

22.6.2017 |

Valtionhallinnon toimenpiteiden ja ohjauskeinojen arviointihanke – teemana lasten ja nuorten harrastamisen edistäminen

Valtion nuorisoneuvosto, valtion liikuntaneuvosto ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STEA ovat käynnistäneet yhteistyössä valtionhallinnon toimenpiteiden ja ohjauskeinojen arviointihankkeen koskien lasten ja nuorten yhdenvertaista mahdollisuutta harrastaa. Lukuisilla valtionhallinnon toimialoilla, kuten liikunta-, nuoriso-, koulutus-, kulttuuri- ja hyvinvointi- ja terveyspolitiikassa, on tavoitteena joko suoraan tai välillisesti edesauttaa sitä, että jokaisella lapsella ja...

Lue lisää

21.6.2017 |

Wanted! Nuori kansikuvapiirtäjä

Valtion nuorisoneuvosto etsii nuorta kansikuvapiirtäjää. Tilauksessa on kaksi kansikuvaa: osaaminen ja koulutus -teemaiseen Nuorisobarometriin, joka julkaistaan alkuvuodesta 2018 ja liikunta-teemaiseen Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimukseen, joka julkaistaan syksyllä 2018. Jos koet, että olen etsimämme alle 29-vuotias nuori, kuvataiteesta/valokuvaamisesta/piirtämisestä kiinnostunut taiteilija, ota meihin yhteyttä. Lähetä työnäytteesi yhteystietojesi kera osoitteeseen: nuora@minedu.fi 31.8.2017...

Lue lisää

12.5.2017 |

Toimenpide-ehdotuksia nuorten turvapaikanhakijoiden vastaanottovaiheeseen

Valtion nuorisoneuvoston toteutti yhdessä Nuorisotutkimusverkoston ja Pelastakaa Lapset ry:n kanssa Nuoret vastaanottokeskuksissa –tutkimus- ja vapaaehtoishankkeen. Yhtenä hankkeen tuotoksena syntyi Nuoret vastaanottokeskuksissa –kirjoitussarja, jossa tuodaan esille turvapaikkaa Suomesta hakevien nuorten ja heidän parissaan toimivien kokemuksia ensimmäisistä kuukausista Suomessa. Kirjoituksissa tutkijat ja kirjoittajat valaisevat paitsi nuorten turvapaikanhakijoiden virallista asemaa myös arjen...

Lue lisää

2.5.2017 |

Nuori, vaikuta vuoden 2018 Nuorisobarometrin kysymyksiin!

Nuorisobarometrin tehtävänä on kerätä ajantasaista seurantatietoa Suomessa asuvien 15-29-vuotiaiden nuorten arvoista ja asenteista. Vuoden 2018 barometri pureutuu pohtimaan suomalaisnuorten eurooppalaisuutta. Kenellä on valtaa Euroopassa – ja keneltä sitä puuttuu? Millaisena hahmottuvat eurooppalaiset arvot – vai onko niitä ollenkaan? Mitä eurooppalaisuus suomalaisnuorille merkitsee? Ehdota kysymyksiä Nuorisobarometriin 31.5.2017 mennessä, ja liity...

Lue lisää

28.3.2017 |

Nuorten äänestysinto kuntavaaleissa korkea

Valtion nuorisoneuvoston tuoreen mielipidemittauksen mukaan 68 prosenttia 18–29-vuotiaista nuorista aikoo äänestää kuntavaaleissa. Nuorten äänestysinto on kasvanut viime kesästä, jolloin 59 prosenttia kertoi aikovansa käyttää äänioikeuttaan. Edellisissä kuntavaaleissa koko väestön äänestysaktiivisuus oli 58,3 prosenttia. Alle 25-vuotiaista nuorista äänesti vain 30 prosenttia ja 25–34-vuotiaiden äänestysprosentti oli noin 40. (Borg & Pikkala...

Lue lisää

7.3.2017 |

Nuorilta vahva viesti Suomen tulevaisuudesta

Tuoreen Nuorisobarometrin mukaan 15–29-vuotiaiden nuorten luottamus toisiin ihmisiin ja Suomen tulevaisuuteen asuinmaana on heikentynyt kahdessa vuodessa. Kun vuonna 2014 Suomen tulevaisuuteen asuinmaana suhtautui optimistisesti 63 prosenttia nuorista, vuonna 2016 optimisesti suhtautuvia oli enää 55 prosenttia. Myös epäluottamus muihin ihmisiin on lisääntynyt nopeasti etenkin nuorten poikien kohdalla. Heikointa luottamus on...

Lue lisää

16.2.2017 |

Järjestöt haastavat kuntavaaliehdokkaat lasten ja nuorten asialle

Kuntavaaliehdokkaat haastetaan allekirjoittamaan Lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulu. Allekirjoittamalla ehdokkaat sitoutuvat edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia tukevia tavoitteita, mikäli tulevat valituiksi kunnanvaltuutetuiksi. Huoneentaulu julkistetaan tänään 16.2.2016 klo 12. Se on luettavissa ja allekirjoitettavissa osoitteessa huoneentaulu.fi Huoneentaulun tavoitteena on saada ehdokkaat pohtimaan, mitä he ovat valmiita tekemään lasten ja nuorten...

Lue lisää

3.1.2017 |

Uusi nuorisolaki voimaan: tervetuloa valtion nuorisoneuvosto

Nuorisotoimiala on saanut yli kahden vuoden työn ja ponnistelujen jälkeen uuden lain. Valmistelussa kuultiin nuorisoasioihin perehtyneitä asiantuntijoita ja siihen pääsivät vaikuttamaan myös nuoret itse. Eduskunta hyväksyi nuorisolain 23.11.2016 ja se vahvistettiin 21.12.2016. Laki on tullut voimaan 1.1.2017. Uudella nuorisolailla on tavoitteena vahvistaa nuorten osallisuutta, tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä...

Lue lisää

1.12.2016 |

Nuoret 100-vuotiaassa Suomessa

              Suomi100 juhlavuoden innoittamina kokosimme nuorten elämän murroskohtia sadalta vuodelta. Nyt on aloitetaan visioiminen keräämällä nuorten ajatuksia tämän päivän ja tulevaisuuden Suomesta. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta kiertää eri tapahtumissa ensi vuoden aikana, joissa nuoret pääsevät kertomaan ajatuksiaan. Marraskuussa 2017 meillä on satoja ajatuksia, joista...

Lue lisää

1 2 3 4 5 6 12