Uutiset

20.4.2020 |

Ungdomsbarometern 2019: unga upplever arbete som meningsfullt men skillnaderna mellan könen är stora

Ungdomar är förbundna till att arbeta och arbete upplevs som meningsfullt. Särskilt meningsfullt upplevs arbetet av unga företagare, och den positiva attityden till företagande har förstärkts bland unga.  Det finns emellertid stora skillnader mellan könen i förhållandet till den egna ställningen på arbetsmarknaden och framtiden i arbetslivet: unga kvinnor...

Lue lisää

20.4.2020 |

Nuorisobarometri 2019: työ on nuorille merkityksellistä, mutta erot sukupuolten välillä ovat suuria

Nuoret ovat sitoutuneita työhön ja työ koetaan merkitykselliseksi. Erityisen merkitykselliseksi työnsä kokevat yrittäjinä toimivat nuoret, ja myönteisyys yrittäjyyttä kohtaan on nuorten keskuudessa vahvistunut.  Sukupuolten välillä on kuitenkin selkeitä eroja suhtautumisessa omaan työmarkkina-asemaan ja tulevaisuuteen työelämässä: nuoret naiset ovat monin tavoin nuoria miehiä huolestuneempia työhön ja työelämään liittyvissä näkemyksissään, ja...

Lue lisää

20.12.2019 |

Valtion nuorisoneuvoston toimintasuunnitelma hyväksytty

Valtion nuorisoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 19.12.2019 toimintasuunnitelman vuosille 2020-2023. Toimintasuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa neuvoston 31.8.2023 asti kestävän toimikauden aikana. Toimintasuunnitelmassa määriteltiin valtion nuorisoneuvoston kauden painopistealueiksi tulevaisuus- ja ennakointityön kehittäminen sekä neuvoston tunnettuuden ja vaikuttavuuden vahvistaminen. Toimintasuunnitelma on jaettu neljään osaan: tutkimustyöhön, arviointityöhön, ennakointityöhön sekä nuorisotoimialan kansainvälisen kehityksen ja yhteistyön seurantaan. Toimintasuunnitelmassa...

Lue lisää

1.11.2019 |

Valtion nuorisoneuvoston sihteeristö valittu

Valtion nuorisoneuvoston sihteeristö on nimitetty alkaneelle neuvoston toimikaudelle. Valtion nuorisoneuvoston pääsihteeriksi valittiin Anna-Maria Tenojoki. Tenojoki aloittaa tehtävässään 1.3.2020. Pääsihteerin tehtävää hoitaa tähän saakka Martti Rasa, joka jatkaa neuvoston suunnittelijana. Valtion nuorisoneuvoston toisena suunnittelijana aloitti 1.11.2019 Anssi Pirttijärvi. Henkilöstön yhteystiedot löydät täältä.

Lue lisää

31.10.2019 |

Valtion nuorisoneuvosto antoi lausuntonsa valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan

Valtion nuorisoneuvosto on 31.10.2019 lausunut lausuntokierroksella olevaan valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan 2020-2023. Lausunnossa valtion nuorisoneuvosto kiittelee esimerkiksi VANUPO-luonnoksessa olevaa hyvää arvopohjaa ja VANUPOn monialaista näkökulmaa nuorisopolitiikkaan. Kehittämistä VANUPOssa on kuitenkin konkreettisuudessa ja erityisesti mittaristossa. Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä. Lausuntokierros päättyy 4.11.2019.

Lue lisää

14.8.2019 |

Oletko sinä Nuorisobarometrin 2019 kansikuvan piirtäjä?

Valtion nuorisoneuvosto etsii nuorta kansikuvapiirtäjää keväällä 2020 julkaistavalle Nuorisobarometrille 2019, jonka teemana työ ja yrittäminen. Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa suomalaisten nuorten arvoja ja asenteita. Nuorisobarometrissa tartutaan aina ajankohtaisiin aiheisiin, toistaen kuitenkin säännöllisesti tiettyjä tutkimuskysymyksiä. Nuorisobarometrissa tarkastellaan näin ollen myös pidemmän aikavälin asennemuutoksia. Nuorisobarometri julkaistaan yhteistyössä valtion nuorisoneuvoston ja Nuorisotutkimusseuran...

Lue lisää

24.6.2019 |

Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman (VANUPO) 2017–2019 arviointiraportti on valmistunut

Valtion nuorisoneuvosto on hyväksynyt tiistaina 18.6.2019 ensimmäisen uuden nuorisolain mukaisen vuosille 2017–2019 suunnatun valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan (VANUPO) ohjelman arvioinnin. VANUPO on lakisääteinen (Nuorisolaki 5 §) valtioneuvoston ohjelma, joka sisältää tarkemmat tavoitteet valtakunnalliselle nuorisotyölle ja -politiikalle ja niiden tukemiselle. Valtion nuorisoneuvoston tehtävä on laatia kerran hallituskaudessa valtioneuvostolle arviointi VANUPOn...

Lue lisää

10.6.2019 |

Tutkimus toimintarajoitteisten lasten ja nuorten vapaa-ajan harrastamisesta: erilaiset toimintarajoitteet tulevat näkyviin harrastamisessa monin tavoin

Tiedote, 10.6.2019 Valtion liikuntaneuvosto, valtion nuorisoneuvosto sekä Nuorisotutkimusseura ry. Noin 15 prosentilla suomalaisista lapsista ja nuorista on jokin vakava toimintarajoite, jonka vuoksi vapaa-ajan harrastamiseen liittyy erityisiä haasteita. Toimintarajoitteisista lapsista ja nuorista muita lapsia ja nuoria pienempi osuus kertoo harrastavansa jotakin liikuntaa. Heistä kaikkiaan viidenneksellä ei näytä olevan mitään harrastusta, kun...

Lue lisää

1 2 3 4 5 6 16