Arjen jäljillä – Nuorisobarometri 2015 teemana on nuorten arjenhallinta

Nuorisobarometri on vuodesta 1994 lähtien vuosittain toteutettu kyselytutkimus. Sen kohteena ovat Suomessa asuvat 15–29-vuotiaat. Osa barometrin kysymyksistä toistuu samoina, osa on vaihtuvien teemojen mukaisia.

Nuorisobarometri 2015:n teemana on arjenhallinta. Arjen jäljillä pureutuu teemaan tuottamalla tuoretta tietoa siitä, millaista nuorten jokapäiväinen elämä juuri nyt on. Käsitellyksi tulevat niin ruoanlaitto, siivous, unirytmi, päihteet, harrastukset, taloudellinen pärjääminen kuin sosiaalinen elämäkin. Arjenhallintaa tutkittiin paitsi kouriintuntuvien arkitoimien kautta, myös kysymyksillä, jotka kertovat elämänhallinnasta, itsetunnosta ja sosiaalisesta luottamuksesta.

Teos on arkielämän syvien ja pitkäkestoisten seurausten jäljillä. Kyselytulosten mukaan lapsuudenkodin olosuhteet ovat yhteydessä nuoruusiän arjenhallintaan. Arjen jäljillä ollaan siinäkin mielessä, että kysely tuo tietoa arkisten valintojen seurauksista nuorten hyvinvoinnille. Nuorisobarometrin kyselyssä taloudelliset, sosiaaliset ja käytännön arkitoimiin liittyvät kysymykset kytkeytyvät vahvasti toisiinsa. Lapsuudenkodista saadut eväät tukevat arjesta selviytymistä, joka puolestaan tukee kokemusta elämässä pärjäämisestä. Arkeen liittyvät haasteet ylittävät niin sukupolvet kuin sektorirajatkin.

Tilaa kirja: www.nuorisotutkimusseura.fi

Lue verkossa: Issuu.com

Lataa pdf-tiedostona: Nuorisobarometri_2015

Lataa esite Nuorisobarometrin tuloksista pdf-tiedostona: Nuorisobarometri 2015 – Arjen jäljillä

Sammandrag på svenska: Ungdomsbarometern_2015_sammandrag

Läs på nätet: Issuu.com

Abstract in English: Youth_barometer_2015_Abstract

Read online: Issuu.com

Broschyr på svenska: Ungdomsbarometern 2015 – Fokus på vardagen

Brochure in English: Youth Barometer 2015 – On Everyday Life

Stadin Ammattiopiston opiskelijoiden ja Mediakylpylän yhteistyössä tekemä video Nuorisobarometrin tuloksista. Katso video.