Skip to content

Suomalaisnuoria koskeva tutkimustieto esillä Japanissa

25.08.2014

Japanin toiseksi suurimassa kaupungissa Jokohamassa järjestettiin heinäkuussa kansainvälinen konferenssi ISA World Congress of Sociology – Facing an Unequal World: Challenges for Global Sociology. Konferenssi kokosi yli 5 000 sosiologia ja muiden lähitieteiden edustajaa esittelemään viimeaikaisia tutkimustuloksiaan. Osallistujina oli lähes 100 suomalaistutkijaa, joiden joukossa oli useita nuorisotutkijoita.

Osa konferenssissa esiintyneistä suomalaistutkijoista tarkastelee Nuoran kolumnisarjassa suomalaisiin nuoriin liittyviä tutkimusnäkökulmia, jotka olivat esillä Japanissa.

Nuorisotutkimuksen emerita professori Helena Helve, joka on pitkään ollut mukana ISA:n toiminnassa, tarkastelee katsauksessaan nuorisotutkimusta osana ISA:n toimintaa sekä nostaa esille konferenssin isäntämaan Japanin nuorisoon liittyviä näkökulmia.

Sosiologian professori Terhi-Anna Wilska luo katsauksen Japanissa pitämäänsä esitykseen suomalaisopiskelijoiden liikuntamotiiveista ja elämäntyyleistä. Liikunnan harrastamiseen liittyy yhä enemmän kuluttamista, mikä kokonaisuudessaan tekee liikunnasta myös globaalisti laajenevaa liiketoimintaa. Samalla nuorten erilaiset elämäntyylit kietoutuvat eri tavoin nuorten motiiveihin harrastaa liikuntaa.

Sosiaalityön professori Timo Harrikarin katsaus tarkastelee 2000-luvun alkupuolen kuntien turvallisuusohjelmien tapoja ajatella lasta ja nuorta ”riskeinä”. Katsauksessa Harrikari korostaa, kuinka 1990-luvun laman jälkeisessä yhteiskuntapoliittisessa tilanteessa Suomeen omaksuttiin uudenlaisia vaikutteita kansainvälisistä keskusteluista.

Uskontopedagogiikan dosentti Kati Niemelän katsauksessa tarkastellaan 1980- ja 1990- lukujen vaihteessa syntyneen Y-sukupolven suhdetta kirkkoon. Niemelä tarkastelee muun muassa niitä tekijöitä, jotka ovat johtaneet viime vuosina kirkosta eroamisen aaltoon, joka on kansainvälisestikin tarkasteltuna varsin ainutlaatuinen ilmiö.