Nuorisolain 6 § mukaan valtion nuorisoneuvoston yhtenä tehtävänä on arvioida ja arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia nuoriin ja nuorille suunnattuihin palveluihin ja toimintoihin. Tälle sivulle on kerätty valtion nuorisoneuvoston arviointeja valtionhallinnon toimenpiteistä.

Valtakunnallisen nuorisotyön- ja politiikan ohjelman (VANUPO) arviointiraportti 2017-2019 (2019) PDF
Lue julkaisu

 

Nuorisokeskustoiminnan arviointi (2019) PDF
Lue julkaisu

 

Valtionavustusprosessin arviointi – kohteena opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisovastuualue (2019) PDF
Lue julkaisu

 

Selvitys valtionhallinnon toimenpiteistä lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi (2018) PDF
Lue julkaisu