Nuorisolain 6 § mukaan valtion nuorisoneuvoston yhtenä tehtävänä on arvioida ja arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia nuoriin ja nuorille suunnattuihin palveluihin ja toimintoihin. Tälle sivulle on kerätty valtion nuorisoneuvoston arviointeja valtionhallinnon toimenpiteistä.

Selvitys koronakriisin vaikutuksista nuorisotoimialaan (2021)

Valtakunnallisen nuorisotyön- ja politiikan ohjelman (VANUPO) arviointiraportti 2017-2019 (2019) PDF
Lue julkaisu

 

Nuorisokeskustoiminnan arviointi (2019) PDF
Lue julkaisu

 

Valtionavustusprosessin arviointi – kohteena opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisovastuualue (2019) PDF
Lue julkaisu

 

Selvitys valtionhallinnon toimenpiteistä lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseksi (2018) PDF
Lue julkaisu