Uutiset

6.3.2015 | ,

Enemmistöllä nuorista on syrjintäkokemuksia

Ihmisarvoinen nuoruus – Nuorisobarometri 2014 valottaa nuorten elämää yhdenvertaisuuden ja syrjinnän näkökulmista. Nuoriin kohdistuvan syrjinnän kokemukset paljastuvat Nuorisobarometri 2014:n mukaan niin yleisiksi, että syrjintää voi pitää nuorten arkea leimaavana piirteenä. Enemmistö kaikista nuorista kokee itsekin tulleensa jossain elämänsä vaiheessa syrjityksi.

Lue lisää

19.12.2014 | ,

Nuorten elämismaailmat eriytyvät alueellisesti: Kaksi puheenvuoroa kaupungista ja maaseudulta

Suomen aluerakenne on viime vuosikymmeninä muuttunut merkittävästi. Asutus on keskittynyt taajama-alueille ja alueet ovat muovautuneet rakenteellisesti erilaisiksi maantieteellisen sijainnin, elinkeinorakenteen muutosten ja muuttoliikkeen vaikutuksista. Samalla alueellista eriytymistä on tapahtunut myös kuntien ja erityisesti suurten kaupunkien sisällä. Alueellisuus on keskeinen nuorten elämismaailmaa muokkaava ulottuvuus. Maaseudulla pitkät välimatkat ja heikko julkinen...

Lue lisää

2.12.2014 | ,

Alle 18-vuotiaat äänestäjinä seurakuntavaaleissa: kansallisia ja kansainvälisiä kokemuksia äänioikeusikärajan alentamisesta

Suomessa, kuten monissa muissa EU-maissa, on pohdittu viime vuosina tarvetta ulottaa äänioikeus 16- ja 17-vuotiaisiin. Pisimmälle on edetty Itävallassa, jossa 16-vuotiaat ovat saaneet äänestää kaikissa vaaleissa vuodesta 2007 lähtien. Suomessa seurakuntavaalit ovat ainoat vaalit, joissa äänestysmahdollisuus on myös alle 18-vuotiailla vuoden 2010 vaaleista alkaen.

Lue lisää

23.10.2014 |

Mä oon asiantuntija! -kysely kerää tietoa nuorilta

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta ei usko hienoihin poliittisiin asiakirjoihin, jos niiden toteutumista ei valvota lainkaan. Sen sijaan uskomme siihen, että nuoret ovat itse parhaita asiantuntijoita kertomaan, miten kehittämisohjelmassa linjatut asiat toteutuvat heidän omassa asuinympäristössään.

Lue lisää

14.10.2014 | ,

Nuoruus toisin sanoen – Nuorten elinolot -2014 -vuosikirjan julkistamistilaisuus

Keskiviikkona 12.11.2014 klo 12.30-15.00 järjestetään Helsingissä Nuoruus toisin sanoen – Nuorten elinolot 2014 -vuosikirjan julkistamistilaisuus. Teos tarkastelee monitieteisesti toiseuden kokemuksia lapsuudessa ja nuoruudessa. Kirjoittajat kuvaavat toiseutta nuorten vertaissuhteiden, yhteiskunnallisten instituutioiden, nuorten osallisuuden sekä sukupuolen näkökulmista. Julkistamistilaisuuteen toivotetaan tervetulleeksi lapsi- ja nuorisotutkijat, järjestöt, lasten ja nuorten kanssa työskentelevät sekä alalle...

Lue lisää

1 12 13 14 15 16 17