Skip to content

Vaalitutkimukset

01.02.2024

Valtion nuorisoneuvosto on tuottanut useiden vaalien yhteydessä julkaisuita, joissa on tarkasteltu muun muassa nuorten äänestysvalintoja. Tälle sivulle on koottu näitä tutkimuksia vuodesta 1996 alkaen.

Eduskuntavaaligallup 2023

Kuntavaaligallup 2021

Uutinen 15.5.2019: Suurin osa 18-29 –vuotiaista nuorista aikoo äänestää europarlamenttivaaleissa

Lehdistötiedote 28.3.2017: Nuorten äänestysinto kuntavaaleissa korkea

Nuoret ja ääni. Nuoret eduskuntavaaleissa 2011

Sukupolvipolitiikka. Nuoret ja eduskuntavaalit 2007

Kuuluiko nuorten ääni kunnallisvaaleissa 2004 ja Nuorten äänestysaktiivisuus vuoden 2004 kunnallisvaaleissa Helsingissä (2005)

”Kyllä politiikalle, mutta…” Nuoret ja eduskuntavaalit 2003

Nuoret ja eduskuntavaalit 1999

Nuoret, politiikka ja yhteiskunnallinen syrjäytyminen (1996)