Skip to content

Vaalitutkimukset

01.02.2024

Valtion nuorisoneuvosto on tuottanut useiden vaalien yhteydessä julkaisuja, joissa on tarkasteltu muun muassa nuorten äänestyskäyttäytymistä. Tälle sivulle on koottu julkaisut vuodesta 1996 lähtien.

Eduskuntavaaligallup 2023

Kuntavaaligallup 2021

Europarlamenttivaaligallup 2019

Nuoret ja ääni. Nuoret eduskuntavaaleissa 2011.

Sukupolvipolitiikka. Nuoret ja eduskuntavaalit 2007.

Kuuluiko nuorten ääni kunnallisvaaleissa 2004 ja Nuorten äänestysaktiivisuus vuoden 2004 kunnallisvaaleissa Helsingissä (2005)

”Kyllä politiikalle, mutta…” Nuoret ja eduskuntavaalit 2003

Nuoret ja eduskuntavaalit 1999

Nuoret, politiikka ja yhteiskunnallinen syrjäytyminen (1996)