LANUKE-julkaisut

Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi nuorisopolitiikan kehittämisohjelman. Ohjelmaa kutsutaan lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaksi (LANUKE) sen sisältäessä nuorisolain mukaisesti tavoitteet alle 29-vuotiaiden kasvu- ja elinolojen parantamiseksi. Ohjelma sisältää hallituskauden valtakunnalliset lapsi- ja nuorisopoliittiset tavoitteet sekä suuntaviivat alueelliselle ja paikalliselle ohjelmatyölle.

Nuora toteuttaa LANUKEsta vuosittaisen arvioinnin. Arviointien ohella on valmistunut muitakin materiaaleja: Nuorisotalkoot! -opas on tehty kunnallisen päätöksenteon tueksi ja Sinulla on oikeus – vaadi sen toteuttamista! kertoo suoraan nuorille heihin vaikuttavista päätöksistä.

Ohjelmakauden 2012-2015 LANUKE-arviointien sisältöalueet

2012 arvioidaan ohjelman valmistelua

2013 arvioidaan osallisuutta koskevia tavoitteita

2014 arvioidaan yhdenvertaisuutta – toteutetaan laajempana, koko ohjelman väliarviointina

2016 ohjelmakauden loppuarviointi valmistuu.

Lausunto lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan 2016-2019 otettavista asioista

Nuorisotalkoot! -opas

Nuorisotalkoot! -opas tarjoaa käytännönläheisiä ohjeita nuorten elinolojen parantamiseen kunnallisessa päätöksenteossa.

Vuosien 2012-2015 kehittämisohjelma antaa suuntaviivoja alueelliselle toiminnalle, mutta sen termistö ja kieli eivät välttämättä tavoita arjen toimijoita. Nuorisotalkoot! -opas tekee ohjelmakielestä yleistajuista ja esittää alueelliset suuntaviivat konkreettisina tekoina.

Opas löytyy suomeksi ja ruotsiksi. Painettua opasta voi tilata sähköpostitse Kirsi Autiolta (etunimi.sukunimi(a)minedu.fi).

Nuorisotalkoot! PDF

Ungdomstalko! PDF

 

Sinulla on oikeus – vaadi sen toteuttamista!

Sinulla on oikeus – vaadi sen toteuttamista! on nuorille suunnattu versio lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmasta.

Julkaisun näkökulmana on erityisesti nuorten toiminta ja asema paikallistasolla heidän omissa lähiympäristöissään, kuten kunnissa, kouluissa ja harrastuksissa. Julkaisu on Nuoran tuottama konkretisointi siitä, mitä oikeuksia valtioneuvoston hyväksymä lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 tuo nuorille.

Sinulla on oikeus – vaadi sen toteuttamista! eli mihin lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa. PDF

Aiempien ohjelmakausien LANUKE-arvioinnit

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2007-2011 arviointiraportti