Blogi

11.9.2015 | ,

Rajapoliittisesta kiistelystä kohti sisäpoliittisia ratkaisuja: näkökulma maahanmuuttoon

Maahanmuuttajien määrä on lähes kaksinkertaistunut Suomessa 2000-luvulla. Vuosittain noin 40 % Suomeen muuttaneesta väestöstä on alle 25-vuotiaita. Maahanmuuttajatausta luo osin erilaiset arjen voimavarat ja haasteet Suomessa elämiseen kuin valtaväestön nuorilla. On esimerkiksi todettu, että maahanmuuttajataustaisilla on valtaväestön nuoriin verrattuna kohonnut riski jäädä syrjään yhteiskunnan toiminnasta. Pyysimme nuorisotutkimusverkoston tutkijaa tuomaan näkökulmaa...

Lue lisää

24.6.2015 | ,

Osatyökykyisten nuorten työllistyminen haastavaa: puheenvuoro vammaisten nuorten oikeudesta työhön

Osatyökykyisten, kuten vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten työllistyminen näyttää viimeisten tilastojen valossa haasteelliselta. Vaikka 15-29-vuotiaiden osatyökykyisten työttömien työnhakijoiden määrä on ollut laskusuunnassa, pitkäaikaistyöttömien osuus nuorista vammaisista tai pitkäaikaissairaista työnhakijoista on kasvanut selvästi.

Lue lisää

21.5.2015 | ,

Nuorten yrittäjyyshalukkuus kasvussa

Kun yrittäjyyshalukkuutta mitataan aikomuksina ryhtyä yrittäjäksi seuraavan kolmen vuoden aikana, tuoreimman GEM-tutkimuksen (Global Enterpreneurship Monitor) tuloksista ilmenee, että suomalaisten nuorten, 18–24-vuotiaiden, keskuudessa 13,4 prosentilla on halukkuutta ryhtyä yrittäjäksi. Osuus on aiempaa korkeampi, ja esimerkiksi vuonna 2007 vastaava osuus oli vajaa 7 prosenttia.

Lue lisää

19.12.2014 | ,

Nuorten elämismaailmat eriytyvät alueellisesti: Kaksi puheenvuoroa kaupungista ja maaseudulta

Suomen aluerakenne on viime vuosikymmeninä muuttunut merkittävästi. Asutus on keskittynyt taajama-alueille ja alueet ovat muovautuneet rakenteellisesti erilaisiksi maantieteellisen sijainnin, elinkeinorakenteen muutosten ja muuttoliikkeen vaikutuksista. Samalla alueellista eriytymistä on tapahtunut myös kuntien ja erityisesti suurten kaupunkien sisällä. Alueellisuus on keskeinen nuorten elämismaailmaa muokkaava ulottuvuus. Maaseudulla pitkät välimatkat ja heikko julkinen...

Lue lisää

2.12.2014 | ,

Alle 18-vuotiaat äänestäjinä seurakuntavaaleissa: kansallisia ja kansainvälisiä kokemuksia äänioikeusikärajan alentamisesta

Suomessa, kuten monissa muissa EU-maissa, on pohdittu viime vuosina tarvetta ulottaa äänioikeus 16- ja 17-vuotiaisiin. Pisimmälle on edetty Itävallassa, jossa 16-vuotiaat ovat saaneet äänestää kaikissa vaaleissa vuodesta 2007 lähtien. Suomessa seurakuntavaalit ovat ainoat vaalit, joissa äänestysmahdollisuus on myös alle 18-vuotiailla vuoden 2010 vaaleista alkaen.

Lue lisää

1.9.2014 |

Y-sukupolven suhde kirkkoon on muuttunut

Suomalaisten ja muiden pohjoismaalaisten suhdetta uskontoon ja erityisesti kansankirkkoihinsa on usein kutsuttu ilmauksella ”belonging without believing” – kuulumista ilman uskomista ja vielä kuvaavammin”believing in belonging” – uskomista kuulumiseen. Ilmauksella on korostettu pohjoismaalaisten erityistä suhdetta luterilaiseen kirkkoon ja haluttu erottautua alun perin brittien uskonnollisuutta kuvaavasta ilmauksesta ”believing without belonging” –...

Lue lisää

29.8.2014 |

Lapsuuden ja nuoruuden turvallistamisen alkulähteillä

Esitin heinäkuussa 2014 Japanissa pidetyssä ISA:n (International Sociological Association) kongressissa tutkimuspaperini Risk and Crime -työryhmässä. Puheenvuoro perustui vuonna 2013 Youth Justice -lehdessä julkaistuun artikkeliini Securitizing Childhood. Childhood and Youth in Finnish Crime Prevention Programmes. Artikkeli puolestaan perustuu jo vuonna 2008 julkaistun suomenkielisen Riskillä merkityt -monografian yhteydessä tekemääni tutkimustyöhön, josta olen vuosien...

Lue lisää

27.8.2014 |

Opiskelijoiden liikuntamotiivit ja elämäntyylit

Esitin Japanissa heinäkuussa 2014 järjestetyssä ISA:n (International Sociological Association) konferenssin ”Sociology of Sport” -työryhmässä jatko-opiskelijani Miia Grénmanin (TY) kanssa tekemääni tutkimusta yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden elämän- ja kulutustyylien sekä liikuntamotiivien yhteydestä. Tutkimus perustuu Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön tekemään terveystutkimukseen (N=9992), jossa yhtenä osiona oli liikunnan merkitys opiskelijoiden elämässä. Tästä osiosta tutkimme liikunnan harrastamisen motiiveja....

Lue lisää

25.8.2014 |

Globaalia nuorisotutkimusta

Japanissa heinäkuussa 2014 järjestetyn ISA:n (International Sociological Association) konferenssin ajankohtainen teema Facing an Unequal World haastoi lähes 150 nuorisososiologia ja nuorisotutkijaa eri puolilta maailmaa keskusteluun nuorten tilanteesta. Nuorten tutkiminen on ollut ISA:n historiassa tärkeää sen perustamisesta lähtien (1948), jolloin läheinen yhteistyö Unescon tutkimusosaston kanssa painottui erityisesti rauhan kasvatukseen ja nuoriin....

Lue lisää

8.5.2014 | ,

Vaalit suurella V:lla

Ainakin minä aion äänestää 25.5 ja kannustan myös kaikkia muita nuoria niin tekemään. Äänestysmahdollisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että sinulle tarjotaan palaa vallan kakusta - tästä ei tulisi kieltäytyä.

Lue lisää

1 2 3 4 5