Skip to content

Muita tutkimuksia ja selvityksiä

31.01.2024

Valtion nuorisoneuvosto on julkaissut runsaasti nuoriin liittyviä tutkimuksia eri aiheista eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Tälle sivulle on koottu näitä julkaisuja vuodesta 1996 alkaen.

Ulkomaalaistaustaisten nuorten hyvinvointi tutkimusten ja tilastojen valossa. (2023)

Nuorten hyvinvointikatsaus 2023

”Kenen vastuulla yhdenvertaisuuden edistäminen on? – Selvitys nuorisojärjestöjen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmista ja tuen tarpeesta (Valtion nuorisoneuvoston tilaama opinnäytetyö 2022)

Nuorten sopimusyhteiskunta – 16-29-vuotiaiden näkemykset työmarkkinapolitiikasta (2021) 

Nuoret koronakriisissä (2020)

Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa / Young People in Reception Centres (2017)

Isyyden ihanteet, arki ja kokemukset – raportti isyyden tutkimuksesta Suomessa (2010) PDF   

Nuorten poliittinen osallistuminen kahdeksassa Euroopan unionin maassa -verkkojulkaisu (2007PDF

Nuoret koulutus- ja työmarkkinoilla -verkkojulkaisu (2005) PDF

Nuorten ääni ja kunnantalon heikko kaiku. Nuoret kunnallisessa demokratiassa ja paikallisissa vaikuttajaryhmissä (2004) PDF

Nuorisotyö ja polarisaatio-oletus – muistio nuorisoväkivallasta (2001) PDF

Nuorten opiskelu- ja työurat 1990-luvulla (2001) PDF

Holtittomasta hortoilusta hallittuun harhailuun – nuorten syrjäytymisen riskit ja selviytymiskeinot (1999) PDF

Paja-arkea ja pajahuumaa (1999) PDF

Nuorisotyöttömyys ja nuorten syrjäytymisen riskit (1999) PDF

Nuorten taloudellinen huono-osaisuus (1998) PDF

Contemporary Marginalization and Exclusion amongst Young People – Whose Reality Counts? (1998) PDF

Nuorisotyön yhteiskunnallinen merkitys (1998) PDF

Lasten ja nuorten syrjäytymistä koskevan tutkimuksen mahdollisuudet (1998) PDF

Tytöt ja tyttötyö. Tyttöprojektin tytöt ja työmenetelmät (1998) PDF

Kasvatuksellisia ja kuntoutuksellisia näkemyksiä nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn (1997) PDF

Koulu ja syrjäytyminen – kuraattoreiden näkemyksiä (1997) PDF

Suomalaiset korkeakouluopiskelijat tilastojen valossa vuonna 1994 (1997) PDF

Nuoret, politiikka ja yhteiskunnallinen syrjäytyminen (1996) PDF